CEPES celebra una jornada sobre Alternatives de finanšament per a les empreses d'economia social

Més de 900 milions d'euros per a les empreses que decidisquen invertir en l'exterior

Al llarg de la Jornada “Alternatives de finançament per a les empreses d'economia social”, que ha celebrat la Confederació Espanyola d'Economia Social (CEPES) recentment, s'ha posat de manifest l'existència de diferents línies de suport a les Pimes, tant des d'entitats privades com a públiques. En l'acte representants de Cajamar Grup Rural, Caixa Laboral i Caixa d'Enginyers, han constatat que entitats d'aquest tipus mostren l'existència d'un model de banca diferent, rendible, amb un impacte important de mercat en el sector i amb una perspectiva de creixement important.

Aquest tipus de bancs i caixes treballen per a impulsar les finances cooperatives, oferint a les empreses i particulars, un model de sistema financer compromés amb les persones i amb l'entorn, democràtic, equitatiu i fortament arrelat en l'àmbit territorial on actua.

Des d'ENISA, la Xarxa Espanyola de Business Angels i l'Institut de Crèdit i Finances de la regió de Múrcia, han explicat totes les línies de finançament que presten a empreses, exposant els productes, resultats i condicions que ofereixen per a finançar a empreses i emprenedors.

D'altra banda, Salvador Marín, president de COFIDES, durant la jornada ha animat a les empreses espanyoles a invertir en l'exterior. Des de l'entitat que ell presideix es posa a disposició de les empreses espanyoles 900 milions d'euros per a finançar inversions en l'estranger. Marín també va assenyalat que “les PIMES que inverteixen en l'estranger creen un 7% més d'ocupació que les que no ho fan, arribant a créixer un 3% més que la resta d'empreses”.

Les societats de garantia recíproca i les entitats de capital risc també han sigut protagonistes d'aquestes jornades, CERSA, Oinarri i SICOOP han mostrat diferents exemples dels serveis que ofereixen. Aquestes organitzacions ajuden a resoldre els problemes financers de les persones i de les mitjanes i xicotetes empreses, prestant-los suports mitjançant la concessió d'avals que protegisquen la seua posició financera davant d'entitats de crèdit, proveïdors, clients i administracions públiques.

Per a finalitzar, Coop 57 i FIARE han explicat les iniciatives d'inversió amb valors ètics. Instruments privats que generen riquesa, sense esgotar els recursos ni augmentar els desequilibris socials. Aquest model de finances amb valors connecta de ple amb el sentiment general de la població.

Per a accedir a les Ponències de la Jornada punxar aquí. (Veure Carpeta "Alternatives de Finançament" dins de "Documentació Pública")

Publicada: 20/12/2012