FLORIDA aposta un any més per la responsabilitat social

La cooperativa ha presentat el seu informe de Progrés 2011 al Pacte Mundial

Florida Grup Educatiu Cooperatiu ha presentat el seu informe de Progrés 2011 que ha sigut publicat en la pàgina del Pacte Mundial (www.pactomundial.org) a què aquesta cooperativa es va adherir a l'octubre del 2007, sumant-se així a les més d'un miler d'entitats espanyoles que formen part d'ell.

El Pacte Mundial és una iniciativa Internacional proposada per Nacions Unides l'objectiu de la qual és aconseguir un compromís voluntari de les entitats que el rubriquen en responsabilitat social.

Aquesta aposta per la Responsabilitat Social fa que Florida haja de complir amb una sèrie de compromisos implantant deu principis basats en Declaracions i Convencions Universals: dos sobre drets humans basats en la Declaració Universal dels Drets Humans; quatre laborals, inspirats en la Declaració de l'OIT sobre Principis i Drets Laborals; tres sobre medi ambient prenent com a referència la Declaració de Rio sobre Medi Ambient i Desenvolupament i un desé principi de lluita contra la corrupció, basant-se en la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció.

I tota la seua activitat ha de ser coherent amb aquests principis. L'informe de progrés presentat aquest mes passat evidència els avanços aconseguits per Florida en aquest sentit i suposa un pas més en la qualitat dels serveis que presta el centre.

Publicada: 27/12/2012