Se celebren jornades per presentar la Guia Pràctica per a la Inclusió de clàusules socials en les contractacions de la Generalitat

A nivell Estatal, CEPES s’ha reunit amb tots els partits per a que el Projecte de Llei de Contractació Pública que a hores d’ara se tramita al Congrés incloga aquestes clàusules

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha destacat que "la guia de clàusules socials és un instrument útil i eficaç per a una contractació pública responsable i transparent". Així s'ha pronunciat el conseller de Transparència aquest dimarts durant la inauguració d'una jornada per presentar la 'Guia Pràctica per a la Inclusió de Clàusules Socials en la contractació i en les subvencions de la Generalitat i el seu sector públic', en què han participat al voltant de 160 persones relacionades amb temes de contractació pública.

El conseller ha assenyalat que els criteris de contractació de l'Administració pública, com a factor que incideix en la confiança dels ciutadans, "no seran estrictament de rendibilitat econòmica sinó que el Consell aposta per l'aplicació d'un altre tipus de normes que la ciutadania demanda ". Entre aquests criteris, Alcaraz ha destacat alguns, com el respecte a les condicions de treball i mediambiental, la promoció cultural, afavorir la conciliació laboral i la igualtat de gènere, entre d'altres.

El conseller ha explicat que la guia "recopila normes disperses que ja existeixen, tant a nivell europeu com estatal i autonòmic, posant exemples reals de bones pràctiques, incloent conceptes relacionats amb la responsabilitat social, possibles clàusules a introduir en els processos de contractació, a més de recollir exemples reals i recomanacions ".

Aquesta tasca es va a completar amb la presentació a les Corts del projecte de Llei de Responsabilitat Social "el que ens pot convertir en una de les primeres autonomies amb una norma d'aquest tipus, que comprometrà a les administracions públiques en aquest tipus de criteris de contractació, així com el foment de bones pràctiques en l'empresa privada", ha afirmat Alcaraz.

Noves jornades a Alacant i Castelló

La Conselleria de Transparència celebrarà pròximament dues noves jornades a Castelló i Alacant orientades a personal d'ajuntaments i Generalitat vinculat a l'àrea de contractació.

L'objectiu d'aquestes jornades és reforçar la integració de les clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública per part d'entitats locals, Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. Per a això és necessari superar les dificultats existents, com el desconeixement de les possibilitats que ofereix la normativa vigent, o la manca de materials didàctics o de suport als òrgans de contractació.

La guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic és fruit de la tasca realitzada per un grup de treball integrat per tècnics de diferents conselleries, així com de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i del Consell de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (COSITAL). Ha coordinat aquest equip la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.

CEPES es reuneix amb els grups parlamentaris

A nivell estatal, La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris perquè el Projecte de Llei de Contractació Pública que es debat al Congrés atenga -com reclama Europa- a criteris socials i mediambientals, i no només a l'oferta més avantatjosa.

"És important destacar que tots els grups parlamentaris han donat suport i reconeixement a les propostes de CEPES, de manera que confiem que les diferents fases de la tramitació parlamentària recullen els continguts proposats des de l'Economia Social, i suposen un canvi en la concepció de la contractació com una eina de política pública que contribueix a la generació de riquesa, ocupació estable, cohesió social i territorial", ha assenyalat el president de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

CEPES considera que aquest projecte de llei, que suposa el 20% del PIB, no aprofita tot el potencial que la Directiva Europea ofereix perquè les empreses i entitats de l'Economia Social participen en els processos de contractació pública. "Actualment", ha afegit Pedreño, "el percentatge de contractes públics adjudicats a empreses i entitats de l'Economia Social resulta molt escàs en relació amb el seu pes real en el PIB i en l'ocupació".

Per canviar aquesta situació, CEPES aposta perquè la transposició a l'ordenament jurídic espanyol incloga les propostes referides a múltiples aspectes que no han quedat contemplats en els projectes de llei, tot i que molts d'ells van ser defensats pel Consell Econòmic i Social.

En concret, les propostes de CEPES es centren en:

 • Superar el "desfasat concepte de l'oferta econòmica més avantatjosa" a l'hora d'adjudicar contractes públics, i substituir-lo pel de "millor relació qualitat-preu", com estableix la Directiva.
 • Inclusió obligatòria de clàusules socials en els criteris d'adjudicació i en les condicions d'execució dels contractes.
 • Aplicació efectiva i amb garanties de la reserva obligatòria de contractes per a les empreses l'objecte social siga la creació d'ocupació per a persones amb especials dificultats d'ocupabilitat (Centres Especials d'Ocupació, Empreses d'Inserció i Cooperatives d'Iniciativa Social).
 • Dotar les administracions públiques de les eines establertes en la Directiva per realitzar reserves potestatives de contractes a favor d'empreses propietat dels treballadors, o en què els treballadors participen en la seua gestió, sempre en les categories de contractes de serveis sanitaris, educatius , culturals, socials... tal com estableix l'article 77 de la directiva.
 • Aclarir els supòsits de subrogacions empresarials que afecten models específics d'empreses d'Economia Social, Cooperatives de Treball Associat i Centres Especials d'Ocupació.
 • Recollir en la normativa estatal, per primera vegada, la possibilitat per a les Administracions Públiques de acollir-se a les figures d'autorització i llicència (concerts socials) per a la provisió de serveis socials per part d'operadors sense ànim de lucre.
 • Plena efectivitat immediata de la prohibició per contractar amb les administracions per a aquelles empreses que incomplisquen l'obligació de contractar persones amb discapacitat (quota de reserva).

CEPES considera que la inclusió d'aquestes propostes en la futura legislació espanyola de contractació pública ha de garantir l'eficiència i racionalització dels pressupostos públics, en fomentar la participació de les pimes i empreses i entitats de l'Economia Social, un sector que demostra que és possible compaginar la generació de riquesa amb la cohesió social i territorial.

Publicada: 28/02/2017

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA