Jornada "La Responsabilitat Social a debat. La futura llei de la Comunitat Valenciana"

Abordarà la contractació pública socialment responsable

Data d'inici: 31/03/2017

Data de fi: 31/03/2017

La Conselleria de Transparència, juntament amb RSC en Acció, han organitzat la jornada de debat sobre la futura llei de foment de la responsabilitat social en la qual participaran diferents grups d'interès, així com experts en la matèria. La jornada, titulada "La Responsabilitat Social a debat", té com a objectiu continuar amb la promoció de la responsabilitat social i facilitar el diàleg entre la Generalitat i els diferents actors socials.

La Jornada s'estructurarà en els següents blocs:

 • Presentació de la futura Llei de Foment de la RS i del seu procés d'elaboració i aprovació, per part de Josep Ochoa, director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.
 • Xerrada de José Antonio Lavado, qui ens presentarà els aspectes clau per a la promoció de la Responsabilitat Social amb exemples de bones pràctiques de territoris responsables i en cooperació entre grups d'interès, així com les futures tendències de la RS a Espanya i a Europa.
 • Plantejament, per part dels assistents, de preguntes i propostes sobre la futura Llei de foment de la RS al representant de la Generalitat Valenciana, relatives tant a aspectes generals com a qüestions específiques dels 4 títols que planteja l'avantprojecte
  • Foment i planificació de la RS
  • La RS a les Administracions Públiques
  • La RS a les entitats valencianes
  • El Consell Valencià de RS
 • Plantejament de preguntes al ponent, intercanvi d'idees i debat entre els assistents.

D'aquesta manera, es pretén continuar amb el compromís per part del Consell no només d'avançar en la integració de la responsabilitat social en les seues diferents vessants, sinó també fomentar de manera real i efectiva la participació ciutadana en l'elaboració d'avantprojectes de llei.

En la jornada es presentarà l'avantprojecte de Llei de Responsabilitat Social de la Comunitat, que té com a finalitat fomentar polítiques socialment responsables en les administracions públiques, en les empreses i, en general, en les organitzacions públiques i privades.

Els principals punts de la nova llei valenciana de Responsabilitat Social suposen un avanç molt important en matèria de participació i transparència, norma que servirà per establir clàusules socials en les contractacions de l'administració pública i estímuls a la responsabilitat social per a les empreses, especialment en pimes i autònoms.

Contractació pública socialment responsable

La contractació pública socialment responsable suposa una oportunitat per tornar a la societat una bona part del que s'ha aconseguit per les empreses mitjançant una millora en la qualitat de vida de les persones, potenciant una societat més ètica, més solidària i més inclusiva, a través de la aplicació de clàusules de responsabilitat social.

Algunes d'aquestes clàusules són de caràcter social com el foment de l'ocupació de persones en situació o risc d'exclusió social; la inserció laboral de persones amb diversitat funcional; el foment de l'estabilitat en l'ocupació; la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, entre d'altres.

Alhora, s'inclouen requeriments ambientals com eficiència energètica; l'ús de productes reutilitzables; l'ús d'energies renovables; o la minimització d'emissions o adequada gestió de residus.

Pel que fa a les clàusules ètiques es recullen mesures adoptades relacionades amb codis de conducta; transparència i accés a la informació pública; lluita contra la corrupció; o comerç just.

El document trasllada la responsabilitat social a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Per a això, s'inclouen mesures de planificació com un Pla Valencià de Responsabilitat Social; l'esmentada l'exigència de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública; la reserva de contractes; l'exigència de memòries de Responsabilitat Social; o la creació d'òrgans de participació i consulta com el Consell i Observatori Valencià de Responsabilitat Social, entre d'altres.

Inscripció on line: https://goo.gl/WzO6E2

Data: 31 de març de 2017.

Horari: 10-13h

Lloc: Edifici de la Borsa, C/ dels Llibrers 2, València

Publicada: 28/03/2017

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA