L'OIT llanša una convocat˛ria per a la presentaciˇ de ponŔncies sobre la relaciˇ entre els sindicats i el moviment cooperatiu

El termini de presentació de treballs es tancarà el pròxim 2 de febrer

L'actual crisi financera ha posat de manifest algunes deficiències evidents del sistema dominant de governança de l'empresa. Les institucions financeres han fallat en el seu paper com a proveïdors de capital per a l'economia real, mentres que les multinacionals han mostrat deslleialtat amb els seus grups d'interés. La crisi està creant, així, un nou context per a reconsiderar la governança dominant i el sistema d'organització de les empreses tant de l'àmbit financer com del productiu.

I, precisament, en la recerca de formes més sostenibles de les empreses, hi ha un renovat interés en les cooperatives perquè, de fet, les cooperatives de treball no sols han demostrat ser resistents a la crisi, sinó que a més les cooperatives de crèdit, generalment, han funcionat molt millor que els bancs tradicionals. És revelador el fet que en els últims anys, els sindicats i els seus membres, tant en el Nord com en el Sud, han recorregut al model cooperatiu en un intent de salvar llocs de treball.

En aquest context, l'Organització Internacional del Treball (OIT) ha llançat una convocatòria per a la presentació de comunicacions en què sol•licita comunicacions sobre la relació entre els sindicats i les cooperatives. sota l'epígraf “Sindicats i Cooperatives: desafiaments i perspectives”, l'OIT suggereix que els documents mostren de quina manera els sindicats han fet ús del model cooperatiu i com han treballat amb el moviment cooperatiu per a aconseguir objectius econòmics, socials i polítics. La convocatòria està particularment interessada en estudis de casos que poden servir d'exemple als sindicats i els seus col•laboradors a nivell internacional.

Tal com recorda l'OIT, el moviment sindical i el moviment cooperatiu comparteixen una història paral•lela l'origen comú de la qual se situa en els començaments de l'era industrial, i l'objectiu d'ambdós era proporcionar, cada un a la seua manera, respostes a la inseguretat provocada pel desenvolupament de les relacions socials capitalistes. No obstant això, la relació, sovint complementària, no ha estat exempta de dificultats.

Aquesta convocatòria està interessada en ponències encaminades a documentar el desenvolupament de la relació que hi ha hagut entre organitzacions sindicals i cooperatives en els últims anys. En aquest sentit l'OIT suggereix als interessats una sèrie de qüestions a desenvolupar en aquestes ponències:

  • A pesar de la seua capacitat de resistència demostrada, la viabilitat i el potencial de les cooperatives, generalment les cooperatives de treball continuen sent actors econòmics marginals, quins són els obstacles que s'interposen en el seu camí per a la seua creació i el seu enfortiment? I com poden els sindicats ajudar en aquest procés?
  • Las cooperatives de treball s'han creat com a resposta al tancament de plantes i /o deslocalitzacions en diferents èpoques. Quin ha sigut el paper dels sindicats a l'hora de facilEstalvi i crèdititar la seua creació? Quins han estat els obstacles (institucionals, jurídics, financers i culturals) que ha calgut superar?
  • El sorgiment de les empreses d'economia social que proporcionen serveis socials necessaris i, en fer-ho, creen un nou model d'inclusió social tant per als treballadors com per als seus clients. Aquest desenvolupament ha estat sovint percebut pels sindicats com un retrocés en la prestació d'aquests serveis per part del sector públic i com una amenaça per a la qualitat de l'ocupació, però a pesar de les pressions fiscals i les necessitats creixents, aquestes iniciatives s'han multiplicat en els últims anys. Quin balanç es pot fer de l'economia social des d'un punt de vista sindical? Pot l'economia social ser un soci viable en la prestació de serveis socials i la generació d'ocupació de qualitat?
  • Les cooperatives de treball formades per treballadors autònoms en l'economia informal, que no es poden organitzar de manera tradicional, han proporcionat veu a aquests treballadors. Els sindicats sovint han prestat suport a eixos treballadors mitjançant la creació de cooperatives de serveis (estalvi i crèdit, de vivenda, cooperatives de consum) per a millorar tant el seu poder de negociació com els seus mitjans de subsistència. Han tingut èxit aquestes iniciatives i han sigut sostenibles? Quines són les raons del seu èxit? De quina manera canvien la relació entre els sindicats i els treballadors del sector informal? Com han millorat les condicions de treball dels treballadors autònoms?
  • Quins són els models reeixits de convivència entre els sindicats i les cooperatives de treballat i què ens poden ensenyar? Sobre el mateix tema, s'afirma sovint que les cooperatives de treball ofereixen millors condicions de treball i treball amb més sentit, però quina és la prova d'això? Quines són les condicions que permeten o no aconseguir una ocupació de qualitat en les cooperatives de treball?

Les comunicacions han de ser de no més de 7.000 paraules. Les propostes es rebran fins al 2 de febrer del 2013. Els autors dels treballs seleccionats seran convidats a presentar-les en una ponència que se celebrarà en Ginebra al maig del 2013 per a la seua eventual publicació a la tardor de 2013.

Enviar propostes a laliberte@ilo.org

Publicada: 17/01/2013