CICOPA envia recomanacions als poders públics per a millorar la presència de les cooperatives de treball associat

Crear marcs jurídics adequats i mesures per afavorir la transmissió d’empreses als seus treballadors, entre les propostes

L'organisme mundial que representa les cooperatives de treball associat i les cooperatives socials (CICOPA) ha enviat recentment recomanacions polítiques a autoritats públiques i diferents actors a nivell internacional amb què es pretén incrementar la presència de les cooperatives de treball associat i les cooperatives socials en el món.

Les recomanacions se centren en la creació de marcs jurídics adequats per a les cooperatives de treball associats i les cooperatives socials a través de mecanismes d'acompanyament, la promoció de mesures que promoguen la transmissió d'empreses als treballadors en forma de cooperativa i l'adopció d'un marc legal per a la creació de grups cooperatius horitzontals. Aquestes recomanacions es basen en més d'un segle i mig de pràctica en desenes de països en tots els continents i en les més variades activitats econòmiques.

Aquestes recomanacions han estat formulades per CICOPA com a conclusió a l'Any Internacional de les Cooperatives proclamat per l'ONU, que acaba d'acabar-se, amb la intenció que siguen aplicades al llarg del Decenni de les Cooperatives en el qual el moviment cooperatiu s'ha embarcat recentment.

+ Info: http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/cicopa_recommendations_es_v08.pdf

Publicada: 24/01/2013