El foment de l’emprenedoria i l’obertura de l’economia s’afigen a la nova Estrategia de Política Industrial

El Consell obri un període de consulta a la societat i partits polítics per a aprovar la nova EPI Visión 2020 en este semestre

El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, ha anunciat hui que el Consell obrirà un període de consulta amb els principals agents socials i econòmics de la Comunitat Valenciana i dels partits polítics que permetrà aprovar la nova Estratègia de Política Industrial Visió 2020 en este semestre. “Es tracta d'un document que assentarà les bases d'una nova planificació en matèria industrial que contribuirà de forma decidida a establir el nou ritme de creixement de l'economia valenciana en els pròxims anys, pel que és fonamental comptar amb la màxima participació i consens”.

En este sentit, el conseller ha reiterat que esta estratègia “ha de servir de punt de partida per a recuperar el pes de la indústria a través d'activitats de major valor afegit, fins a aconseguir el 20% del PIB en 2020, impulsant així la creació d'ocupació estable”. Buch ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió de l'Observatori de la Indústria i els Sectors Econòmics, que s'ha Celebrat hui i que ha estat presidida pel president de la Generalitat, Alberto Fabra.

El conseller ha assenyalat que la nova EPI Visió 2020 s'emmarca en la “necessitat obrir més la Comunitat als mercats internacionals actius, de béns i serveis, i a una major integració de l'economia valenciana amb la resta de les regions i països d'Europa, i en particular de les economies emergents”.

Aposta per l'emprenedoria

Per a això, “arreplega els objectius marcats per l'anterior estratègia industrial, ja que són plenament vigents, i incorpora de forma explícita el foment de l'emprenedoria. Així mateix, s'accentua la importància de l'estratègia d'internacionalització i l'obertura de l'economia valenciana”.

Així, segons ha explicat Buch, la nova EPI considera fonamental l'impuls del “creixement basat en el coneixement i la innovació, que siga sostenible i eficient en l'ús dels recursos”.

“En este aspecte, -ha afegit- hem d'apostar per una estreta convivència entre les empreses, les administracions públiques, els centres tecnològics i organismes i institucions generadors d'i+d+i, especialment les universitats”.

Protagonisme de les empreses

Buch ha afirmat que en este procés de recuperació del pes de la indústria, “el protagonisme recau del costat de les empreses, en la seua dimensió i qualitat, en la capacitat i formació del seu personal i en la seua aposta per la innovació contínua i per l'èxit en els mercats internacionals”.

“Per la seua banda, -ha afegit- l'Administració ha d'actuar com a facilitador dels projectes empresarials i, per això, està previst que durant els dos pròxims anys l'EPI concentre la seua atenció en les accions que no consumixen més recursos públics, sinó aquelles que impulsen de forma significativa el bon funcionament de les empreses”.

Per a aconseguir-ho, el conseller ha informat que l'EPI Visió 2020 es dotarà econòmicament no sols de línies de la Generalitat, sinó que també es treballarà per a captar fons tant nacionals com internacionals que permeten establir sinergies entre les institucions i el sector privat per a aconseguir una major eficàcia en la gestió dels recursos”.

Cronologia

La redefinició de l'Estratègia de Política Industrial de la Comunitat Valenciana està motivada per la necessitat d'adaptar-la a les noves perspectives econòmiques i, al mateix temps, alinear les polítiques en esta matèria amb la nova programació de Fons Estructurals de la UE, 2014-2020.

Per a això, el passat mes de maig l'Observatori de la Indústria i els Sectors Econòmics va acordar la constitució de sis grups de treball sobre: Competitivitat regional, Creixement empresarial, Estratègies Internacionals, Gestió del coneixement, Emprenedoria i innovació i Especialització intel•ligent.

Durant el segon semestre de 2012 estos grups han debatut i aportat idees sobre les mesures necessàries per a aconseguir la reindustrialització de la Comunitat i les seues conclusions han sigut arreplegades en un document únic presentat durant la reunió de l'Observatori Industrial.

Contingut de l'EPI Visió 2020

L'EPI Visió 2020 desplegarà la seua estratègia regional al voltant de sis eixos al voltant dels quals han d'afrontar-se els reptes i aprovar les oportunitats que apareguen.

El primer d'ells és el referit al capital humà, que introduïx com a novetat l'aposta per noves formes de millorar el seu aprofitament, augmentar la incorporació del talent a les empreses i de fomentar les vocacions emprenedores.

L'eix de la Innovació: I+D+i empresarial incorpora noves mesures que potencien el lideratge i l'accés a finançament nacional i internacional per part de les empreses així com la transferència tecnològica.

En matèria de Diversificació: modernització i nous sectors, l'EPI centrarà la seua atenció en el desenvolupament de les manufactures avançades així com dels serveis avançats de suport a les empreses i de l'impuls als enclavaments tecnològics.

El Quart eix és el Creixement empresarial, amb el que es proposa millorar la productivitat regional facilitant el redimensionament de les empreses a través del creixement endogen, la cooperació o les fusions i adquisicions.

En cinqué lloc està la Internacionalització, que inclou mesures per a ampliar la base exportadora de les empreses valencianes per mitjà de programes de difusió i formació, consolidació de mercats o l'atracció d'inversió directa estrangera.

Finalment, a través de l'eix sobre Especialització intel•ligent, la EPI Visió 2020 obri un procés dinàmic de selecció d'activitats prioritàries en la Comunitat i de tecnologies essencials per a la seua evolució.

Publicada: 29/01/2013