Caixa Popular incrementa els seus beneficis en un 2%

Segons l'entitat, ser cooperativa ha fet possible poder afrontar els anys de crisi creixent en oficines i en el nombre de socis de treball

Caixa Popular ha obtingut un benefici en finalitzar l'exercici 2012 d'1,67 milions d'euros, després de realitzar unes dotacions de 14,48 milions d'euros, que representen un increment del 29% respecte al 2011. El benefici abans d'impostos resultant en 2012 ha experimentat un creixement del 2%. Els Actius Totals Mitjans han crescut un 2%. La ràtio sobre Actius Totals Mitjans es va situar en finalitzar l'exercici en un 0,19.

Segons s'afirma en un comunicat fet públic per Caixa Popular, en un entorn de crisi i de forta competència, l'entitat va finalitzar l'exercici 2012 amb uns depòsits de 749 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 6% respecte a l'any anterior. Les Inversions Creditícies, per la seua banda, es van situar en 677 milions d'euros, fet que ha suposat un 1% d'increment respecte a l'exercici anterior.

“L'increment de les dotacions al Fons d'Insolvència del 29% abans ressenyat, situa la cobertura de la morositat en un 53,7%, amb una ràtio de mora del 9,69% (un 4,36 en el segment de particulars), per sota de la mitjana del sector financer, que a novembre de l'any passat estava en l'11,38%.

Al llarg de l'exercici, l'Àrea Immobiliària de l'entitat ha desplegat una intensa activitat que s'ha traduït en unes vendes que suposen el 23% del valor del total de la cartera d'immobles adjudicats per impagament.

Dins de l'apartat de dades numèriques, també cal destacar que fruit de la gestió d'ajustos en despeses i millora de la competitivitat, Caixa Popular ha aconseguit millorar en 8,8 punts la seua Ràtio d'Eficiència, que es va situar al 31 de desembre en 51,94.

L'entitat va finalitzar l'any amb l'obertura d'una nova Oficina en el Polígon Industrial de Fuente del jarro, a Paterna. Amb aquesta nova oficina, la xarxa de Caixa Popular se situa en 60 Oficines.

El Pla Estratègic de l'entitat continua fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, diferenciada i més social, i continuar sent una entitat netament valenciana.

El fet de l'especial estructura de capital de Caixa Popular, que és una cooperativa on els treballadors són, a l'hora, propietaris de la mateixa, junt amb 130 cooperatives sòcies, així com el paper central que tenen els valors de l'entitat (Cooperativa de Treball Associat; Compromés/sa amb la Societat Valenciana; Suport a l'Associacionisme: Ser Solidaris/es iualtat de les Persones; entitat arrelada als nostres Pobles i Barris; al Servei dels Clients; Compromesos/ses amb l'Educació i la Formació; Compromesos amb el medi ambient) han fet que haja pogut afrontar aquests anys de crisi amb avanços i sense haver de reduir el seu nombre d'Oficines –que com s'ha vist, s'ha incrementat- ni el nombre de socis de treball, que en el que va d'any s'ha incrementat ja en 19 nous socis.

+ INFO

Publicada: 04/02/2013