Buch presenta en Les Corts una estratŔgia per la competitivitat de la Comunitat horitzˇ 2020

Destaca la creació de l'Institut de Finanç ament e l'Emprenedoria que posarà a disposició de les empreses de la Comunitat 100 milions d'euros

El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, ha anunciat una estratègia per la Competitivitat de la Comunitat Valenciana amb un horitzó 2020 “que siga l'instrument que vertebre el conjunt de les polítiques dirigides a la consecució d'una economia valenciana més competitiva per al futur i en la que participaran els agents socials, econòmics i polítics que uniran els seus esforços amb el Consell”.

“Aquesta estratègia aglutinarà i coordinarà els distints acords i plans estratègics sectorials referits a l'economia i l'ocupació, la indústria, el comerç, el turisme, l'energia i la promoció exterior”, ha explicat Buch durant la seua compareixença en Les Corts per a exposar les línies d'actuació que desenvoluparà el seu departament.

Máximo Buch ha explicat que el Consell “aposta per un model de competitivitat regional que tinga a l'empresa com a agent de canvi i dirigit a produir transformacions profundes a nivell microeconòmic en la nostra estructura productiva. Aquest s'articularà al voltant de tres eixos estratègics: impulsar una economia plenament oberta, afavorir una economia més innovadora i fomentar l'ocupació de qualitat i la formació”.

El titular d'Economia ha subratllat que “la primera de les prioritats del Consell és assentar les bases que ens permeten un nou model de creixement que ens porte a aconseguir de nou taxes de desocupació homologable a les europees en 2020”.

Un banc per a emprenedors

“Per a això –ha continuat- una de les nostres línies d'actuació serà la posada en marxa dun Pla Global de Suport a l'Emprenedoria que suposarà la coordinació de tota la política del Consell i que comptarà amb mesures com el Banc de Patents, incentivar econòmicament als desocupats que es constituïsquen com a autònoms o la posada en marxa de l'Institut de Finançament de l'Emprenedoria”.

“Aquest Institut –ha explicat- es constituirà com el Banc d'Emprenedors que posarà a disposició de les empreses de la Comunitat enguany un total de 100 milions d'euros, a través de diferents instruments de finançament de manera que s'aconseguirà crear o mantindre més de 10.000 ocupacions”.

En aquesta línia, ha informat que es va a posar en marxa una Estratègia Valenciana d'Ocupació, que contempla el foment de la creació d'ocupació per al que es destina en el pressupost de 2013 més de 40 milions d'euros, amb especial atenció als jóvens.

A més, es posarà en marxa el Pla Conjunt per l'Ocupació, en el que el Consell, les diputacions provincials i els ajuntaments invertiran 99 milions d'euros en els tres pròxims anys per a incentivar la creació de 15.000 ocupacions i la requalificació de les persones desocupades.

Així mateix, ha assenyalat que la Generalitat treballarà en la millora de la qualitat de la formació i la seua integració amb la política d'ocupació amb actuacions com la implantació del sistema de formació dual.

Indústria com a motor de creixement

Durant la seua intervenció, el conseller ha reiterat el compromís del Consell per a tornar a la indústria el protagonisme com a motor del creixement econòmic i de l'ocupació i que abast el 20% del PIB en 2020. En aquest sentit, Buch ha indicat que “actualment està sent revisada l'Estratègia de Política Industrial, l'esborrany del qual ha sigut remés a grups parlamentaris i organitzacions sectorials, sindicals i patronals perquè aporten els seus criteris I així aconseguir en els pròxims mesos una EPI amb el grau de consens i de concreció adequats per a convertir-se en el full de ruta que permetrà a la nostra indústria aconseguir una posició competitiva pròxima a la de les regions més desenvolupades d'Europa”.

En matèria d'innovació es facilitarà suports directes i a través dels CEEI per a la creació d'empreses innovadores i de base tecnològica, se'n va a redefinir l'estratègia dels Instituts Tecnològics per a fomentar els projectes de cooperació i orientar els desenvolupaments tecnològics requerits per les empreses.

El conseller ha explicat que “volem ser un agent facilitador per a les empreses en els seus processos de captació de fons dels programes nacionals i internacionals d'i+d+i, estant previst per al període 2013-2015 dinamitzar prop de 2.500 nous projectes amb l'objectiu que la Comunitat arribe a obtindre un retorn de 450 milions d'euros”.

Máximo Buch també ha recordat que “estem treballant en l'atracció de nous projectes empresarials pel que hem posat a disposició dels inversors sòl industrial de qualitat i en les millors condicions d'ús i adquisició, amb fórmules com la cessió de sòl industrial a cost zero”.

D'altra banda, es va a potenciar el binomi energia i indústria com a element clau per a la competitivitat amb mesures d'estalvi i eficiència energètica o el foment de les energies renovables amb l'objectiu d'arribar al 50% de la potència elèctrica de la Comunitat.

Internacionalització

El conseller ha recalcat durant la seua intervenció “la clara aposta del Consell per ajudar a les empreses de la Comunitat Valenciana en els mercats internacionals amb el clar objectiu d'ampliar el nombre d'empreses exportadores, la diversificació dels destins o l'augment de la contribució dels fluxos exportadors a la generació de valor afegit”.

Per a això, ha anunciat la creació d'un Pla d'Acció Comercial Exterior de la Comunitat Valenciana 2013-2015 amb l'objectiu d'atraure i retindre en la Comunitat projectes empresarials d'alt impacte econòmic i amb capacitat de generació d'ocupació i difusió del coneixement. Per a això es va a crear un Equip Comercial Exterior que desenvoluparà aquest Pla que comptarà amb accions de promoció en l'exterior o missions d'inversors a la Comunitat.

“També estem recolzant directament a les empreses mitjançant programes d'incentius que contemplen els diferents estadis de la internacionalització i que s'han prioritzat al pressupost de 2013 amb un increment del 18%”, ha afegit.

“A més, continuarem prestant serveis a les nostres empreses a través de la xarxa exterior en col•laboració amb El Govern central mitjançant la integració el que ha posat a disposició de les empreses de la Comunitat les més de 100 oficines de l'ICEX i el suport d'ambaixades i consolats”.

Publicada: 20/02/2013