CEPES considera imprescindible una aposta real per l'ocupació i l'emprenedoria per als jóvens

Presenta al Ministeri d'Ocupació una bateria de mesures per a potenciar l'Ocupació i Emprenedoria Juvenil

La Confederació Empresarial Espanyola d'Economia Social (CEPES), ha mantingut una reunió amb la secretària d'estat d'Ocupació, Engracia Hidalgo i amb el director general del Treball Autònom, l'Economia Social i la RSE, Miguel Angel García per a presentar el Govern una sèrie de mesures incentivadores i d'urgent aplicació que tenen com a objectiu disminuir l'altíssim percentatge de desocupació juvenil que assota el nostre país.

Per part de CEPES, han assistit a la reunió el seu president, Juan Antonio Pedreño, els vicepresidents, 1r. 2n i 3r de CEPES, Fernando Marcén, Rafael de Lorenzo, Pedro Muñoz i el conseller de CEPES representant de les Societats Laborals, Ruperto Iglesias.

Durant la reunió s'ha posat de manifest que les empreses d'Economia Social estan oferint solucions innovadores convertint-se en un instrument imprescindible perquè els jóvens recuperen la il•lusió i la confiança en l'accés a l'ocupació i a l'emprenedoria.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha manifestat que aquest és un dels col•lectius protagonistes de les més de 1.000 noves empreses d'Economia Social que es van constituir en el primer semestre del 2012, incrementant en un 30% les dades del 2011. Aquestes noves empreses ha creat 15.000 nous llocs de treball. Amb aquestes dades queda palés que la societat confia en aquest model d'empresa com a solució per a eixir de la desocupació.

CEPES s'ha congratulat per la iniciativa del Govern de promoure un Pla d'Ocupació Juvenil i d'Emprenedoria basat en la col•laboració de tots els actors socioeconòmics que generen ocupació i empreses en aquest país.

El president de la patronal de l'Economia Social, ha assenyalat que “és el moment d'assumir de forma cohesionada i global el problema de la desocupació, per part de tots els agents institucionals, socials i econòmics, públics i privats, que participem en diferent mesura en el mercat de treball espanyol”.

Les mesures que ha presentat CEPES al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social tenen com a objectiu potenciar l'ocupació entre els jóvens generant la il•lusió i confiança que necessita aquest col•lectiu.

Pedreño ha insistit que “Espanya no pot perdre tota una generació, cal acabar immediatament amb la precarietat, amb les altes taxes de temporalitat en l'ocupació assalariada i amb l'alta rotació laboral.“Implantar mesures que possibiliten el relleu generacional, incorporant nous treballadors que substituïsquen a aquells que finalitzen la seua vida laboral i mesures que potencien la incorporació de jóvens en empreses, o que faciliten la creació de noves iniciatives empresarials”, ha agregat el president de CEPES.

Pedreño ha recordat que les empreses d'Economia Social representen un model d'empresa, on en la majoria de les ocasions el capital està en mans dels treballadors i per tant implicats directament amb el projecte empresarial.

En altres casos, aquest model d'empresa és l'únic que té fórmules específiques que faciliten la inserció de col•lectius en exclusió en el mercat laboral. Gràcies a aquesta implicació personal dels treballadors en el projecte empresarial, fa que junt amb altres valors com la democràcia en la presa de les decisions, o la distribució dels beneficis de manera col•lectiva o per al compliment del fi social, aquestes empreses tinguen una flexibilitat major per a adaptar-se a situacions desfavorables que altres models empresarials, contemplant-se el tancament i l'acomiadament com a últim recurs.

Propostes presentades per CEPES en l'arxiu adjunt o fer clic ací 

Publicada: 19/02/2013