LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Necessitem modificar l´objecte social de la nostra cooperativa, que s´ha de fer?

Es tracta d´una modificació estatutària, encara que s´hauran d´observar determinats requisits. En primer lloc, caldrà prendre l´acord de modificació. L´acord haurà de ser adoptat per l´Assemblea General amb el vot favorable dels dos terços dels socis presents o representats, que representen a la mateixa vegada el 10% dels socis de la cooperativa.

Una vegada aprovat, haurà de publicar-se el nou objecte social en un diari de gran difusió en l´àmbit de la cooperativa i formalitzar-se l´acord en escriptura pública a la matriu del qual s´incorporarà l´anunci.

Posteriorment, caldrà presentar original de l´escriptura de modificació i dos còpies simples en el Registre de Cooperatives competent perquè procedisca a la seua inscripció.

Publicada: 21/02/2013

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA