El president del Govern ha presentat aquesta Setmana l'estratčgia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016

CEPES assisteix a Moncloa a la presentació i valora positivament que s'haja comptat amb tots els agents socieconòmicos que generen ocupació

El president de la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, va estar present en la presentació de la Nova estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016, que va tindre com a escenari el Palau de La Moncloa.

L'acte va estar presidit pel president del Govern, Mariano Rajoy, que va acudir acompanyat per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i els representant de les organitzacions empresarials i sindicals.

Aquesta nova estratègia, valorada de forma positiva per Cepes, contempla més d'un centenar de mesures que es posen en marxa amb una dotació econòmica de 3.485 milions d'euros entre aportacions de l'Estat i del Fons Social Europeu.

Entre les accions previstes s'inclouen 15 de xoc, que beneficiaran a més d'un milió de jóvens, i altres 85 els resultats de les quals estan previstos a mitjà i llarg termini, ja que requereixen un major desenvolupament en el temps, i amb les que es pretén donar resposta a aquells factors de caràcter estructural amb incidència sobre l'ocupació jove.

L'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove naix després d'un procés de diàleg i participació amb els interlocutors socials i és una actuació que s'emmarca en la nova generació de reformes del Govern d'Espanya. Així mateix, es troben en línia amb la “Garantia Juvenil” europea aprovada recentment a Brussel•les.

Des de la Patronal de l'Economia Social es veu positivament aquesta trobada, per ser la primera vegada que per part del govern se cita a tots els agents socioeconòmics que generen ocupació, a més de servir com a exemple d'unitat perquè tots els sectors unisquen els esforços necessaris que ajuden a eixir a Espanya de l'actual situació de crisi econòmica.

Juan Antonio Pedreño va declarar que "no hem de deixar passar més temps per a assumir de forma cohesionada el problema de la desocupació, per part de tots els agents institucionals, socials i econòmics que participen en el mercat de treball espanyol".

El president de Cepes va assenyalar que "les mesures presentades per la seua organització i que van ser arreplegades en Reial Decret Llei tenen l'objectiu de potenciar l'ocupació entre els jóvens i els emprenedors en les empreses d'economia social, a més de reforçar les empreses creades per aquest col•lectiu, amb l'objectiu de transmetre'ls la il•lusió i el suport necessari perquè siguen projectes sostenibles en el temps"

Pedreño també va recordar en acabar l'acte que "les empreses d'economia social representen un model d'empresa, on en la majoria dels casos el capital està en mans dels treballadors i, per tant, aquesta implicació tan directa en el projecte empresarial suposa una major flexibilitat en el seu funcionament".

Les 15 mesures de xoc

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I MILLORA DE L'OCUPABILITAT

1. Estendre els programes formatius dirigits a l'obtenció de certificats de professionalitat i amb compromís de contractació.

L'objectiu és millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de jóvens desocupats.

2. Desenvolupament d'estímuls per a obtindre el títol d'Educació Secundària Obligatòria.

L'objectiu és animar als jóvens que van abandonar els estudis de forma prematura i que ara no troben treball a obtindre el títol d'Educació Secundària Obligatòria.

FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I DE L'AUTOOCUPACIÓ

3. TARIFA PLANA per a jóvens autònoms.

S'estableix una quota mínima de 50 euros durant sis mesos per a les noves altes de jóvens autònoms a la Seguretat Social. Durant els sis mesos següents, s'aplicarà una reducció sobre la base mínima d'un 50% i després es manté una reducció i una bonificació d'un 30%durant 18 mesos.

“EMPRÉN AMB CRÈDIT”

4. Compatibilització durant nou mesos de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi.

Els emprenedors de fins a 30 anys beneficiaris d'una prestació per desocupació que es donen d'alta en el règim especial de treballadors autònoms podran continuar percebent la seua prestació durant un màxim de nou mesos.

5. Ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització per desocupació.

S'obri la possibilitat que els beneficiaris de prestacions per desocupació puguen capitalitzar fins al 100% de la seua prestació per a realitzar una aportació al capital social de qualsevol tipus de societats mercantils de nova creació.

A més, es permet que la capitalització de la prestació per desocupació puga utilitzar-se pel nou emprenedor per a adquirir serveis d'assessorament, formació i informació, així com per a cobrir les despeses de constitució d'una nova societat.

6. Millora del finançament per als autònoms i els emprenedors.

S'impulsarà, des dels diferents departaments ministerials amb competències en la matèria, la consecució de fons de capital llavor, microcrèdits, business angels i la figura del préstec participatiu per a facilitar la posada en marxa d'empreses i finançar activitats claus en els processos d'iniciació i implementació.

“EMPRÉN AMB XARXA”

7. Represa del cobrament de la prestació per desocupació desprÉs de realitzar una activitat per compte propi.

Permet la represa del cobrament de la prestació per desocupació després de realitzar una activitat per compte propi si, transcorregut un màxim de cinc anys des de l'inici d'una activitat per compte propi, es produeix la baixa en el règim d'autònoms.

“SABER EMPRENDRE”

8. Creació d'oficines de referència en els Serveis Públics d'Ocupació especialitzades en l'assessorament de l'emprenedor.

Es posaran en marxa iniciatives de seguiment i suport als emprenedors que hagen optat per la capitalització de la prestació per desocupació mitjançant fórmules d'assistència tècnica i formació per a contribuir en la mesura que siga possible a l'èxit del projecte.

9. Contracte “GENERACIONS”

L'objectiu és facilitar la incorporació de l'experiència als projectes dels jóvens autònoms. Així, els jóvens que contracten de forma indefinida a desocupats de llarga duració majors de 45 anys es beneficiaran d'una reducció de la quota de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% durant el primer any.

“EMPRENDIMENT COL•LECTIU”

10. Foment de l'Economia Social i de l'emprendiment col•lectiu.

Bonificació de 800 euros anuals en la quota a la Seguretat Social durant un màxim de tres anys per a aquelles cooperatives i societats laborals que incorporen com a socis treballadors a jóvens desocupats menors de 30 anys.

Aquesta bonificació serà de 1.650 euros anuals per a les empreses d'inserció que contracten jóvens en risc d'exclusió social durant tot el contracte o durant 3 anys en cas de contracte indefinit.

MILLORA DE LA INTERMEDIACIÓ

11. Canalitzar i sistematitzar un “PORTAL ÚNIC D'OCUPACIÓ”.

Consisteix en la creació d'un espai virtual que facilite la recerca d'ocupació en tot el territori i que continga tota la informació d'utilitat per a orientar els jóvens.

ESTÍMULS A LA CONTRACTACIÓ

12. Contractació amb “VINCULACIÓ FORMATIVA”

Les empreses que contracten jóvens sense experiència laboral o desocupats de llarga duració, i que compatibilitzen ocupació a mitja jornada amb formació, gaudiran d'una reducció de la quota a la Seguretat Social del 100% si tenen menys de 250 treballadors i del 75% si superen eixa xifra en la seua plantilla.

13. “MICROPIME I AUTÒNOM”

Els autònoms i empreses de fins a 9 treballadors que contracten de forma indefinida a jóvens gaudiran d'una reducció del 100% en les quotes a la Seguretat Social durant un any.

14. “PRIMERA OCUPACIÓ” jove

Destinat que els jóvens puguen tindre la seua primera experiència professional. Les empreses que transformen aquest contracte en indefinit tindran dret a una bonificació en la quota a la Seguretat Social de 500 euros a l'any durant tres anys i de 700 euros si se subscriu amb dones.

15. Contracte en “PRÀCTIQUES”

Les empreses que contracten jóvens que han acabat el seu període formatiu perquè puguen tindre la seua primera experiència professional vinculada a la seua titulació gaudiran d'una reducció en la quota a la Seguretat Social de fins al 50%.

85 mesures de mig-llarg termini

Entre les mesures de mig-llarg termini que es desenvoluparan al llarg dels quatre anys en què estarà en vigor l'Estratègia, es troben:

  • Mesures relacionades amb l'educació i la formació, per a afavorir la permanència en el sistema educatiu, reconéixer el valor de la formació professional i permetre l'adquisició de competències útils per a l'ocupació o perquè els jóvens continuen la seua formació.
  • Actuacions per a millorar la capacitació i l'ocupabilitat dels jóvens entre les que es troben la incorporació en els mitjans audiovisuals de programació en versió original en els idiomes més demandats i la utilització de ferramentes de formació avançades de base tecnològica.
  • Mesures per a fomentar l'emprendiment i l'autoocupació entre les que es troba l'estudi de l'impacte de les càrregues administratives que assumeixen els treballadors autònoms amb l'objectiu de reduir-les al mínim possible i la potenciació dels vivers d'empreses i espais de co-working.
  • Accions per a millorar l'orientació, l'acompanyament i la informació a què tenen accés a l'hora de buscar una ocupació. Entre elles es troben l'impuls del paper que juguen els observatoris ocupacionals, l'elaboració d'una Guia Pràctica de l'Emprenedor o la modernització dels serveis públics d'ocupació.
  • Altres mesures per a incentivar la contractació i possibilitar la compatibilitat entre ocupació i formació i garantir la igualtat d'oportunitats. Entre elles, es troben aquelles dirigides a avançar cap a la implantació d'horaris flexibles i que faciliten la conciliació, impulsar el teletreball i orientar els recursos del Fons Social Europeu i del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització a la inserció laboral de col•lectius amb més dificultats.

L'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove estarà en Internet a través del portal www.empleo.gob.es, des d'on es podran descarregar tots els documents en espanyol i en anglés, i tindrà presència en les xarxes socials a través del seu canal de Youtube i del compte de Twitter @empleo_joven.

Publicada: 14/03/2013