Conselleria d’Economia destina quatre milions d’euros a la seua línia de finançament a emprenedors

Buch anuncia que el nou Institut de Finanç ament Empresarial (IFE) posarà a disposició de les empreses de la Comunitat en 2013 un total de 100 milions d’euros a través de diferents instruments de finanç ament

El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, ha assegurat que "el Consell està desenvolupant diverses iniciatives dirigides a facilitar les ajudes financeres que les empreses valencianes necessiten perquè no podem permetre que cap projecte emprenedor viable quede sense finançament".

Buch ha destacat l'impacte positiu de la innovació en els projectes finançats a emprenedors ja que "les empreses amb projectes innovadors experimenten un major creixement de la seua productivitat, poden generar ocupació qualificada, són més competitives i milloren la seua capacitat de supervivència en moments difícils".

Buch s'ha manifestat en aquests termes després de presidir la firma de dos convenis de col•laboració en matèria de finançament per a projectes emprenedors. D'esta manera, l'IVACE, els Centres Europeus d'Empreses Innovadores i el Comité de Finançament Empresarial de l'IVF han subscrit un acord per a renovar la Línia Emprenedors. Així mateix, la Xarxa de parcs Científics Valencians ha firmat un conveni amb el Comité de Finançament Empresarial de l'IVF, adherint-se també a aquesta línia.

El titular d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha assegurat que "hem de recolzar l'emprenedoria, la innovació i les noves tecnologies com a fonts de creació d'ocupació".

En aquesta línia s'emmarca el conveni firmat amb els CEEI i els parcs Científics, institucions fonamentals per a incorporar valor afegit i impulsar el teixit innovador de la Comunitat. "Es tracta d'un treball conjunt i la recerca de sinergies que estem impulsant des del Govern valencià a favor del teixit empresarial per a poder reactivar la nostra economia", ha explicat Buch.

Aquestes iniciatives s'emmarquen en els objectius del Banc d'Emprenedors que va anunciar el president Fabra que estarà bolcat en el finançament d'empreses amb l'objectiu de crear ocupació i en el finançament de projectes innovadors. Per això, es va a crear l'Institut de Finançament Empresarial (IFE).

El nou IFE posarà a disposició de les empreses de la Comunitat durant el present any un total de 100 milions d'euros a través de diferents instruments de finançament, de manera que s'aconseguirà crear o mantindre més de 10.000 ocupacions.

Característiques de la Línia Emprenedors

La línia de Finançament Emprenedor, la renovació de la qual s'ha firmat, i a la que s'han adherit els parcs Científics, compta amb un pressupost de quatre milions d'euros, s'articularà mitjançant préstec participatiu i beneficiarà a microempreses i pimes de la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat de menys de cinc anys, que porten a terme activitats productives i de servei, a excepció de les relacionades amb els sectors financer i immobiliari.

Aquests préstecs participatius permetran finançar tant inversions com necessitats circulant i no necessitaran de més garantia que la que aporte el propi projecte empresarial per al que se sol•licite. L'import concedit serà d'entre 20.000 i 120.000 euros i el termini d'amortització tindrà un màxim de set anys, amb una carència de fins a tres anys.

Les entitats col•laboradores seleccionaran i validaran, des d'un punt de vista tècnic i d'innovació dels projectes, les sol•licituds rebudes, presentant-les a l'IVF per al seu estudi i si és el cas aprovació. La vigència de l'acord serà fins al pròxim 31 de desembre del 2013 o, si és el cas, fins a esgotar els fons de la Línia.

Cal recordar que aquesta iniciativa se suma a la Línia IVF Business Angels posada en marxa en col•laboració amb CVBan i dirigida a finançar projectes de base innovadora.

Balanç Línia IV F Emprenedors

La Línia IVF Emprenedors es va posar en marxa en 2011 i va véncer el passat 31 de desembre del 2012. En total es van aprovar 41 operacions que van permetre la generació de 401 ocupacions. Els principals sectors de les empreses beneficiàries han sigut el de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), Biotecnologia i Eficiència Energètica. El 49% es van dur a terme en la província de València, el 37% a Alacant i el 15% a Castelló

Publicada: 28/03/2013