Es publica l'ordre d'ajudes 2017 per al foment de les cooperatives i societats laborals i de l'ocupació en les mateixes

FEVECTA llanç a una campanya amb el lema 'Si emprens #CreaCoop' per donar a conèixer la publicació de l'ordre d'ajudes ajudes i els avantatges d'aquesta fórmula com a opció d'emprenedoria

FEVECTA llança a partir de hui una campanya amb el lema 'Si emprens #CreaCoop' per donar a conèixer els avantatges de les cooperatives de treball com a opció d'autoocupació coincidint amb la publicació en el DOGV de l'Ordre d'Ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals i de l'ocupació en les mateixes a la Comunitat Valenciana.

L'Ordre publicada aquest dijous inclou tres tipus d'ajude. La primera d'elles subvenciona tant en el cas de noves cooperatives com d'aquelles ja en marxa la incorporació amb caràcter indefinit de persones desocupades com a sòcies treballadores o de treball, així com d'aquells treballadors temporals que passin a ser socis de les seves cooperatives o societats laborals . En segon lloc, es subvencionen les despeses de constitució de les noves empreses, que inclou despeses de notaria, registres, informes d'obertura de local o establiment i despeses de gestoria amb un límit de 2.500 € per a cooperatives de menys de 4 socis i de 3.000 € a partir d'aquest nombre de socis. Finalment, també s'han publicat les ajudes per a assistències tècniques que inclouen ajudes per a la contractació de directors i gerents, la realització d'estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga i d'informes econòmics i d'auditoria no obligatoris, així com per a l'assessorament no habitual en les diferents àrees de la gestió empresarial.

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, ha valorat positivament l'avançament en la publicació de les ajudes d'aquest any respecte a exercicis anteriors, tot i que espera que en propers exercicis puga avançar-se al primer quadrimestre de l'any. "Sempre hem demanat que la publicació de les ajudes es produisca en els primers mesos de l'any de manera que les empreses puguen fer una adequada planificació de les accions a emprendre durant l'exercici, cosa que feia molt temps que no passava".

Sampedro s'ha mostrat doblement satisfet amb la tasca realitzada des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de la qual depenen aquestes ajudes, "per haver destinat una dotació suficient per respondre adequadament a les necessitats d'un sector en continu creixement , i que en el cas de les ajudes per a la consolidació de llocs de treball al sector a través de les subvencions a la incorporació de treballadors i aturats com a socis de les cooperatives ha suposat doblar àmpliament el pressupost d'anys anteriors".

Opció d'emprenedoria amb avantatges

La campanya de divulgació en mitjans de comunicació i Xarxes Socials que a partir de hui llança FEVECTA té com a objectiu donar a conèixer l'existència d'aquestes ajudes a persones desocupades o que estan pensant emprendre una iniciativa empresarial entre dues o més persones, a més d'altres avantatges de la fórmula jurídica cooperativa com la possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació en un únic pagament per aportar-com a capital social de l'empresa, beneficiar-se d'un règim fiscal propi que ofereix importants beneficis fiscals, a més de ser l'únic tipus de empresa que permet escollir el règim de la Seguretat Social en què cotitzen seus socis (RETA o general).

"La cooperativa de treball és una fórmula d'emprenedoria amb múltiples avantatges encara per descobrir, el que fa que es perden oportunitats de generar més llocs de treball estables. Per aquesta raó, ens hem plantejat aquesta campanya dins de la tasca de foment que la Federació té encomanada i per a la qual esperem comptar amb la col·laboració i suport de la pròpia Conselleria", ha explicat Emilio Sampedro.

FEVECTA compta amb un Servei gratuït d'atenció a emprenedors a les seues seus de València, Xàtiva, Castelló, Alacant i Elx, al qual pot acudir qualsevol persona interessada en informar-se d'aquesta forma d'empresa mitjançant cita prèvia http://www.fevecta.coop / emprenedors/

El sector cooperatiu de treball en xifres

En 2016 es van crear 147 noves cooperatives de treball a la Comunitat Valenciana i 649 llocs de treball a tot el sector. Actualment, hi ha 2.037 cooperatives de treball, un 4% més que el 2015 (1.260 a València, 582 a Alacant i 195 a Castelló). Per sectors d'activitat, el major nombre de cooperatives de treball associat es concentra actualment en el sector serveis amb un 52,1%. Dins d'aquest sector, destaca la creació de nous negocis cooperatius, sobretot, en àrees qualificades com a nous jaciments d'ocupació (serveis culturals, d'oci i temps lliure, desenvolupament rural, educació, serveis d'atenció a la persona, i relacionats amb el disseny i les TIC). El segueixen les cooperatives del sector industrial amb un 15,3%, les del sector de la construcció amb un 13,7%, els petits comerços amb el 14,8% i, finalment, les dedicades al sector primari amb un 4, 1%.

En l'actualitat, 21.378 persones són sòcies i / o treballadores d'alguna cooperativa de treball en tota la Comunitat (13.195 a València, 6.243 a Alacant i 1.940 a Castelló).

Publicada: 18/05/2017

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA