IVACE Internacional publica les ajudes Xec Tutories per al desenvolupament de programes d'assessorament estratègic a càrrec d'experts

El termini de presentació de les sol·licituds és del 26 de juny de 2017 al 10 de novembre de 2017

L'institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha convocat ajudes d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, «Xec tutories internacionalització», a càrrec del pressupost de l'exercici 2017.

La directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, ha explicat que aquestes ajudes s'emmarquen en el desenvolupament d'un programa específic d'assessorament a càrrec d'experts que col·laboren amb IVACE i que assessoren a les empreses en diverses matèries rellevants del procés d'internacionalització.

“Recolzem amb fins al 90% dels costos de contractació del consultor o expert i facilitem a l'empresa un acompanyament que va de 30 hores a 8 mesos de durada, en temàtiques tan rellevants com l'inici a l'exportació, l'inici a la contractació pública internacional, la presentació d'ofertes en contractació pública internacional, el màrqueting digital internacional, les estratègies de marca i comunicació internacional, el finançament internacional i l'expansió internacional d'start-ups”, ha explicat.

“Amb aquestes ajudes perseguim facilitar a les empreses els coneixements i experiència que els permeten millorar la seua estratègia en els mercats exteriors i d'aquesta manera guanyar major competitivitat en els mateixos; perquè seguim augmentant la nostra base exportadora i consolidant la presència de les nostres empreses i els nostres productes en l'exterior”, ha assenyalat.

Les empreses interessades a rebre el Xec tutories internacionalització podran sol•licitar un màxim de dues tutories i seleccionaran el professional que els atendrà d'entre una Borsa d'Experts confeccionada prèviament per IVACE entre professionals amb experiència contrastada en cadascuna de les matèries. La Borsa d'Experts es pot consultar en la pàgina web d'IVACE www.ivace.es.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en un percentatge del 50% a través del programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Beneficiaris:

Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana. Excloses les activitats enquadrades en les seccions K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Objecte:

Ajudes a la contractació de serveis de consultoria en matèries d'internacionalització a través de personal consultor extern integrant d'una borsa prèvia convocatòria efectuada pel IVACE. L'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2017. Termini màxim de justificació: 31 de maig de 2018 o una altra posterior que s'acordi en la resolució de concessió

Bases reguladores:

Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball (DOGV) nombre 7903, de 25 d'octubre de 2016, i la seva modificació aprovada per Ordre 11/2017, de 11 de maig (DOGV) nombre 8040, de 16 de maig de 2017.

Quantia:

500.000,00 euros. Els ajuts tenen la consideració de subvenció i una intensitat de fins al 90% del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda pugui superar els 3.000 euros.

Termini de presentació de les sol·licituds:

Del 26 de juny de 2017 al 10 de novembre de 2017. Via telemàtica d'acord al model normalitzat disponible a la pàgina web http://www.ivace.es

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes en el marc del Programa d’assessorament a empreses en matèria d’internacionalització, «Xec Tutories Internacionalització», amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017.

Extracte de la Resolució d’1 de juny de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la qual es convoquen ajudes en el marc del Programa d’assessorament a empreses en matèria d’internacionalització, «Xec tutories internacionalització», amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017.

Publicada: 29/06/2017

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA