El Govern aprova un nou règim jurídic per a les cooperatives de crèdit

El sector representa un 6% del sistema creditici espanyol i té gran implantació a la Comunitat Valenciana

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents en matèria financera amb l'objectiu de reformar el règim jurídic de les cooperatives de crèdit. El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha explicat que es tracta d'entitats xicotetes que compleixen una "tasca social important" de gran rellevància en el finançament d'agents econòmics de menor grandària del sector agrari, industrial i professional, com són les pimes, els autònoms i els emprenedors.

De Guindos ha assenyalat que, des de fa uns mesos, el Ministeri d'Economia, juntament amb diferents grups parlamentaris PSOE, Ciutadans i PNB-, "érem conscients de la necessitat d'actualitzar el règim d'aquestes cooperatives de crèdit", les quals, excepte alguna excepció, estan sota el control del Banc d'Espanya i no del Banc Central Europeu com passa amb els grans bancs.

Amb la norma aprovada es permet la constitució de Mecanismes Institucionals de Protecció (MIP), a fi de contribuir a l'enfortiment i augmentar la capacitat de resistència d'aquestes entitats.

Els MIP, que estan concebuts per a la mútua autoprotecció, poden ser de dos tipus, reforçat o normatiu. Els reforçats mutualizan al 100% els beneficis i riscos i compten amb una entitat capçalera que dirigeix pràcticament la totalitat de les decisions del grup. Els normatius no han de mutualitzar al 100% els beneficis i riscos i es caracteritzen per la constitució d'un fons de garantia privat, finançat per les entitats membres del grup, que s'utilitzarà per fer front a possibles necessitats de recursos propis de les entitats que participen en el MIP.

El Reial Decret estableix una sèrie d'incentius per constituir aquests MIP i determinades mesures per potenciar el seu bon funcionament.

A més de la reforma del règim jurídic de les cooperatives de crèdit, el Reial decret llei crea una nova categoria de passius que poden emetre totes les entitats de crèdit: crèdit ordinari no preferent o deute sènior subordinat. Es tracta d'una nova categoria d'instruments financers a efectes regulatoris, l'objectiu és facilitar el compliment del requeriment mínim de fons propis i passius admissibles per part de les entitats.

Publicada: 07/07/2017

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA