La Direcció General de la Dona convoca ajudes per a l'elaboració i implantació de Plans d'Igualtat en empreses de la Comunitat Valenciana

La Direcció General de Família i Dona de la Generalitat acaba de publicar ajudes dirigides a l'elaboració i implantació de Plans d'Igualtat en empreses de la Comunitat Valenciana. Aquestes ajudes van dirigides a empreses privades de la Comunitat, que compten amb fins a 250 persones treballadores, no estiguen constituïdes amb capital públic i voluntàriament elaboren o implanten Plans d'Igualtat en l'exercici 2013, mitjançant la contractació temporal i a temps parcial d'Agents d'Igualtat, entenent per tals aquelles persones professionals amb diplomatura o llicenciatura universitària i que posseïsquen titulació en matèria d'igualtat.

La quantia de l'ajuda podrà concedir-se fins a un límit màxim de 3.500 euros. El termini de presentació de sol•licituds finalitza l'1 de juliol del 2013.

S'adjunta la convocatòria, publicada en el DOCV núm. 7025 de 16/5/2013.

Tota la informació està disponible en la web: http://www.bsocial.gva.es (dona).

Publicada: 23/05/2013