Alzira obri el termini per a sol•licitar les ajudes per a emprenedors del programa EMPREN

S'ha obert el termini de presentació per a sol•licitar les ajudes per a emprenedors del programa Empren promogut per l'Ajuntament d'Alzira, l'objectiu de les quals és incentivar la creació d'empreses a Alzira per persones que estigueren desocupades en el moment previ a la constitució de la nova empresa.

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut de 1.470 euros. El termini de presentació de sol•licituds comprendrà des de l'endemà de l'aprovació de les ajudes fins al 15 de novembre del 2013.

Beneficiaris

Entre els beneficiaris d'aquesta subvenció es troben, entre altres, els socis treballadors de les Cooperatives de Treball Associat que hagen sigut constituïdes entre l'1 de gener i el 15 de novembre del 2013, o en els dos últims mesos del 2012, tant en el règim d'autònoms com en el règim general.

Per a aquells socis treballadors o socis cooperativistes d'empreses d'economia social, constituïdes des de l'1 de gener al 15 de novembre del 2013, incorporats a temps parcial, almenys 20 hores setmanals, l'import de l'ajuda serà proporcional a la duració de la jornada respecte de l'ordinària en l'empresa.

Presentació i tramitació de sol•licituds

Les sol•licituds es Presentaran per Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira i es tramitaran des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, a través de l'Agència de Desenvolupament Local “IDEA”.

adl@idea-alzira.com

Descarregar bases de l'arxiu inferior

Publicada: 22/03/2013