LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Quan es produeix la incorporació d´un soci és necessari que conste en escriptura pública?

No cal elevar a públic la incorporació d´un soci a una cooperativa. Per a acreditar la condició de soci i poder exercir plenament els seus drets, serà suficient que el soci nou i la cooperativa complisquen i documenten, mitjançant certificacions emeses pel Consell rector o per l´Assemblea General si és el cas, amb tot el procediment que ja vam explicar en el número anterior de la revista, i especialment amb la seua inscripció en el Llibre Registre de Socis.

Si alguna persona té la necessitat d´acreditar la seua condició de soci davant de qualsevol entitat, és suficient que el secretari, que ostenta la facultat certificant en la cooperativa, emeta una certificació a aquest efecte.

Publicada: 30/05/2013

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA