El Govern es compromet amb CEPES a analitzar i solucionar la discriminació negativa de les empreses d'Economia Social en l'Avantprojecte de Llei d'Emprenedors

El Consell Econòmic i Social troba a faltar que els incentius fiscals regulats en el Títol II s'estenguen a les empreses d'Economia Social, fonamentalment a les cooperatives

CEPES recorda que el conjunt de l'Economia Social ha creat durant 2012 més de 56.000 nous llocs de treball i ha creat 2.011 noves empreses. La Patronal de l'Economia Social espera que en el tràmit parlamentari es corregisquen aquestes importants discriminacions negatives envers aquest model d'empresa.

El Govern es compromet amb CEPES a analitzar i donar solució a la discriminació negativa de les empreses d'Economia Social en l'Avantprojecte de Llei d'Emprenedors. Així es desprèn de les converses mantingudes entre el president de la Patronal de l'Economia Social, Juan Antonio Pedreño, i la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, durant la presentació de l'esmentat Avantprojecte de Llei a La Moncloa.

El president de CEPES ha plantejat una sèrie de correccions a aquest important avantprojecte de llei, dirigit als Emprenedors, perquè se solucionen les discriminacions negatives cap a l'autoocupació col•lectiva pròpies de l'Economia Social, fonamentalment a les cooperatives.

Tot l'articulat de l'Avantprojecte està regulat per fomentar l'autoocupació individual i a les societats de capital, oblidant l'existència d'altres fórmules jurídiques, com les cooperatives. A més, Pedreño "troba a faltar disposicions d'índole social, en particular per fomentar l'autoocupació en persones amb discapacitat".

Pedreño ha declarat que "aquesta norma ha de ser d'aplicació a totes les activitats professionals i empresarials que vagen a realitzar persones emprenedores, de forma individual o col•lectiva, independentment de la fórmula empresarial adoptada".

És per això que després de les converses mantingudes amb la ministra Fátima Báñez, el president de CEPES espera que en el tràmit parlamentari de la llei tot quede solucionat. La Patronal de l'Economia Social enviarà un informe d'esmenes al Govern i als partits polítics en els pròxims dies per enriquir l'articulat de la llei i perquè aquesta servisca per a tots els emprenedors.

CEPES recorda que el 2012 l'Economia Social va crear més de 2.000 noves empreses i al voltant de 20.000 noves ocupacions. A aquestes dades cal sumar els centenars de llocs de treball salvats gràcies a les reconversions d'empreses mercantils en crisi en cooperatives. Segons fonts de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) en l'últim any, s'han produït a Espanya 75 transformacions d'empreses mercantils en cooperatives.

Tots aquests arguments són compartits pel Consell Econòmic i Social en el seu dictamen aprovat aquest dilluns, que a més troba a faltar en matèria fiscal, que els incentius fiscals regulats en el Títol II s'estenguen a les empreses d'Economia Social, fonamentalment a les cooperatives.

Publicada: 13/06/2013