Buch: 'L'Observatori de la Ind˙stria ha consensuat 25 accions prioritÓries de la nova EPI que s'executaran en 2014'

LĺEPI 2020 sĺestructura al voltant de cinc eixos: persones, innovació, diversificació, creixement empresarial i internacionalització

El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, ha informat que l'Observatori de la Indústria i els Sectors Econòmics ha consensuat la posada en marxa de 25 accions concretes en 2014 per a impulsar el sector industrial de la Comunitat Valenciana i que comptaran amb un pressupost de fins a 210 milions d'euros.

"Estes mesures suposen l'arrancada de la nova EPI 2020 i han sigut seleccionades pels grups de treball creats per a l'elaboració de la nova Estratègia de Política Industrial d'entre aquelles mesures que s'ha considerat més eficaces a curt termini, de més ràpida implementació i que són capaces de generar un major retorn pressupostari", ha explicat el conseller.

Buch ha realitzat estes declaracions després de la reunió de l'Observatori de la Indústria i els Sectors Econòmics que s'ha celebrat este matí en què s'ha ultimat el document definitiu de la nova Estratègia de Política Industrial (EPI) 2020.

Per al conseller el més important és que "s'han seleccionat, amb l'acord de tots, les primeres accions concretes amb què arranca la nova estratègia, així com i els objectius que es volen aconseguir amb estes. A més, basant-se en indicadors de l'INE, s'ha quantificat on es troba ara la Comunitat Valenciana i on volem que estiga en 2020".

En este sentit ha assenyalat que tots els participants han coincidit que la indústria "és clau per al creixement econòmic, l'estabilitat i el benestar dels valencians".

"L'aposta per la indústria és fonamental perquè crea llocs de treball estables i sòlids i, a més, genera ocupació induïda en altres sectors. Per això treballarem tots junts, Administració, organitzacions empresarials i treballadors, perquè este sector passe de representar el 16% del PIB actual al 20% en 2020".

"L'objectiu final és aconseguir en 2020 una indústria forta que unisca sectors tradicionals amb indústries emergents que aposten per ocupació qualificada, més contingut tecnològic i una presència internacional per a aprofitar els distints mercats", ha indicat Buch.

Consens d'agents econòmics, socials i polítics

El conseller ha afirmat que este text "consensua les opinions de tots els agents econòmics, socials i polítics implicats en el disseny de l'estratègia de política industrial que regirà a la Comunitat durant els pròxims anys i que ens dóna una orientació per a remar tots en la mateixa direcció i impulsar així la Comunitat Valenciana".

En este sentit, ha assenyalat que la seua posada en marxa "és una mostra de l'aposta del Consell pel treball en equip" i ha agraït l'enteniment aconseguit tant amb els representants dels empresaris com dels treballadors.

"Es tracta d'un document dinàmic, ja que l'EPI el que marca són uns objectius finals que tots volem aconseguir. El camí que hem de seguir per a aconseguir-los pot anar modificant-se d'acord amb els canvis i les prioritats que puguen sorgir", ha afirmat.

Buch ha assenyalat que més de 80 persones han treballat en els últims mesos en les comissions creades per a l'elaboració de l'EPI 2020 i inclús s'han rebut propostes d'institucions que no formen part de l'Observatori i que també han sigut incorporades.

"A partir d'ací, el treball de l'Observatori és continuar treballant tots junts per a avançar en esta línia i assolir els objectius". En este sentit, ha assenyalat que està previst que l'Observatori realitze reunions periòdiques com a mínim cada sis mesos a fi de controlar el grau de compliment de l'EPI i, en cas necessari, anar adaptant les mesures concretes".

Estructura de l'EPI 2020

L'EPI2020 s'estructura entorn de cinc eixos :persones, innovació, diversificació, creixement empresarial i internacionalització. Cada un d'estos eixos busca uns objectius a complir en 2020.

Així, en l'eix de les persones l'objectiu de cara a 2020és que el 40% del pes dels ocupats tinguen estudis superiors; en l'àrea d'innovació l'objectiu passa per duplicar l'esforç empresarial incrementant el gasto en innovació empresarial fins al 2% del PIB.

Pel que fa a l'eix diversificació, l'objectiu general és aconseguir el 20% del pes de l'activitat industrial en el PIB regional.

L'objectiu marcat en matèria de creixement empresarial és que 20 empreses de més de 50 treballadors per cada 100 empreses xicotetes; mentres que en l'eix d'internacionalització passa per aconseguir el 25 %del pes de les exportacions en el PI regional enfront del 20 %actual.

Publicada: 11/07/2013