La Generalitat destina 3,8 milions per al manteniment d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament per part dels Ajuntaments

El secretari autonòmic d'Economia i Ocupació, Fernando Díaz Requena, ha informat que des de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació "es van a destinar 3,8 milions a donar suport al manteniment d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament per part dels Ajuntaments perquè col•laboren amb el SERVEF en matèria d'atenció a aturats i suport a emprenedors".

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicat l'Ordre de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions destinades a finançar la pròrroga de subvenció per la contractació d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, en l'exercici 2013, que es concedeixen anualment a través del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) (descarregar document baix aquestes línies).

Els AEDL, segons Díaz Requena, "son una de les millors eines que es disposen per a impulsar la creació d'ocupació als nostres municipis, raó per la qual des del SERVEF, volem potenciar-los i donar-los suport en la seua tasca de creació d'ocupació i assessorament a emprenedors en l'àmbit local. "

L'Ordre publicada destina a través del programa de Foment d'Ocupació del SERVEF, 3,8 milions d'euros a donar suport al manteniment d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, finançant fins el 50% dels costos laborals d’aquests agents, amb el límit de 14.700 €, o la part proporcional en el cas de les jornades a temps parcial.

A través d'aquest programa, que es basa en la col·laboració establerta entre els diferents municipis i el SERVEF, es facilita el manteniment de 276 Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. De ells, 157 Agents corresponen a Ajuntaments de la província de València, 62 d'Alacant i 57 de Castelló.

Mitjançant aquesta ordre es preveu que els AEDL col•laboren amb els diferents centres SERVEF d'Ocupació en la realització d'Accions d'Acompanyament als aturats en el procés d'inserció laboral per compte propi, elaborant itineraris personalitzats d'autoocupació, i al pla de prospecció i visites a empreses del SERVEF per a fer un estudi de oferta de serveis.

D’aquesta manera, segons el secretari autonòmic, "estem donant des del Consell, un pas més a la creació d'un nou SERVEF més àgil, eficaç i proper al ciutadà que responeu les necessitats dels diferents teixits productius locals".

En aquest sentit, els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) van a centrar-se a partir d’ara no només en l'acompanyament tècnic en l'inici de nous projectes empresarials, sinó també en analitzar les possibilitats d'autoocupació en cada zona i realitzar una prospecció en profunditat dels recursos ociosos o infrautilitzats, intentant trobar nous jaciments d'ocupació als seus territoris.

"Amb això,-ha assenyalat-, es convertiran en els Agents de l’Administració autonòmica per a analitzar l'evolució i repercussió de les mesures actives d'ocupació en la seua zona d'actuació, facilitant la informació puntual dels seus territoris a l'Administració autonòmica, col•laborant amb la resta d'Agents territorials en el desenvolupament de projectes conjunts".

Publicada: 18/07/2013