L'IVACE publica el seu primer programa de suport a la innovació empresarial baix la fórmula del préstec subvenció

A diferència del sistema de subvenció a fons perdut amb aquesta fórmula les empreses disposen de recursos financers abans de realitzar el projecte

La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha publicat en el DOCV el seu primer programa de suport a la innovació que regirà per la fórmula del préstec subvenció.

El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Máximo Buch, ha assenyalat que "es tracta d'una forma nova de finançament que aportarà importants avantatges a les empreses de la Comunitat Valenciana".

"D'una banda", hi ha afegit Buch, "l'IVACE disposa d'uns recursos circulants que es recuperen i que es reutilitzen en cada cicle, i això permet alliberar pressupost per a altres fins. I d'una altra banda, esta fórmula aconseguix un major compromís per part de les empreses participants en el programa, i això permet una major eficàcia en la utilització dels fons públics, perquè dóna suport a aquells projectes amb major valor afegit i garantia d'èxit".

Este Programa d'Innovació Empresarial té com a objectiu finançar projectes de caràcter innovador per a l'empresa basats en el desenvolupament o la modificació de productes o processos mitjançant la incorporació, adaptació de tecnologia o compra de béns d'equip.

Disposa d'un pressupost que puja a un milió i mig d'euros, finançats en un 80 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i està dirigit tant a grans empreses com a pimes que tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.

El termini per a presentar les sol•licituds al Programa d'Innovació Empresarial de l'IVACE acaba el pròxim 30 de setembre. Cada empresa podrà presentar únicament un projecte per a esta convocatòria. En cas de presentar-ne diversos diferents, s'avaluarà l'últim seguint l'ordre de registre d'entrada i se'n desestimaran els anteriors.

Buch ha destacat també que "a diferència del sistema de subvenció a fons perdut, on les empreses eren les que havien d'avançar els diners, amb esta fórmula de préstec subvenció les empreses disposen de recursos financers abans de fer el projecte".

Fórmula

El pressupost total subvencionable haurà de ser superior a 15.000 euros i inferior a 175.000 euros, i des del moment de la notificació de la concessió de l'ajuda, les empreses tenen un termini de cinc mesos per a fer el projecte.

Les ajudes de l'IVACE es materialitzaran en un préstec bonificat fins al 100 per cent del cost elegible del projecte, amb un límit màxim de concessió de 40.000 euros per beneficiari, a un interés del 0 per cent, amb devolució en dos terminis. I d'una subvenció a fons perdut equivalent al 20 per cent del préstec bonificat, amb un màxim de 8.000 euros per beneficiari.

Publicada: 22/07/2013