Novetat 2018: Les empreses que no gasten el seu crèdit formatiu anual ja poden acumular-lo al dels dos anys següents

El crèdit acumulat podrà ser de tota la quantia o només d'una part, però s'ha de comunicar a l'Administració abans del 30 de juny

Tots els anys, les cooperatives, com la resta d'empreses, disposen d'un crèdit per gastar en cursos de formació per als seus socis i empleats. La quantia d'aquests crèdits depèn de la mida de l'empresa i de les cotitzacions efectuades l'any anterior per formació professional.

Fins ara, el crèdit anual que no es gastava durant l'exercici es perdia. No obstant això, des de l'1 de gener de 2018 han entrat en vigor algunes novetats, que ja esmentava la Llei 30/2015 i el RD 694/2017 que desenvolupa parcialment aquesta Llei, ia partir d'aquest any les empreses amb menys de 50 treballadors poden acumular el seu crèdit anual al dels dos exercicis següents.

El crèdit acumulat pot ser de tota la quantia o només d'una part. Així, si el 2018 una empresa gasta la meitat del seu crèdit de l'any, pot acumular l'altra meitat per gastar-durant els dos següents. Les quanties que s'acumulin a exercicis posteriors i no s'hagin consumit al final del tercer any seran desestimades

Això sí, per poder exercir aquesta opció s'ha d'efectuar una comunicació a l'Administració (en concret a la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació) abans del 30 de juny. Si es realitza la comunicació durant el primer semestre però finalment es decideix gastar el crèdit durant el segon semestre no hi ha impediment per a això. Per tant, s'aconsella comunicar l'opció de l'acumulació i decidir al llarg de l'any si es gasta el crèdit o no.

Per a més informació contacta amb el departament de Formació de FEVECTA g.albert@fevecta.coop

Publicada: 27/04/2018

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA