Quart de Poblet convoca ajudes per a fomentar l'autoocupació entre persones aturades

En el cas de crear una cooperativa de treball es podrà subvencionar individualment a cadascun dels socis que complisca els requisits

El Centre d'Ocupació i Desenvolupament (CED) de l'Ajuntament de Quart de Poblet acaba de publicar les bases de les ajudes per a fomentar l'autoocupació entre persones aturades del municipi per tal de donar suport a totes aquelles persones que desitgen crear el seu propi negoci com a cooperativa de treball o com a autònom.

La quantia de la subvenció podrà ser de fins a 1.500 euros per cada persona emprenedora del municipi que s'estableixi per compte propi a Quart de Poblet.

En el cas de constituir una cooperativa de treball associat, es podrà subvencionar individualment a cadascuna de les persones sòcies de la cooperativa que complisca tots els requisits, amb independència que l’alta en la Seguretat Social siga en el règim general o en el RETA.

L'ajuda podrà ser sol•licitada des de la publicació de les bases fins el 30 de setembre del 2013 (inclòs).

El contingut íntegre de les bases està disponible per a la consulta al Centre

d'Ocupació i Desenvolupament (c / Josep M ª Coll 8), l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i a la Web municipal ( http://www.quartdepoblet.org).

Bases:

http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=254&codResi=1&codMenuPN=99&codMenuSN=270&codMenu=327&language=es

Publicada: 22/07/2013