El Congrés dels Diputats aprova una proposició no de llei per commemorar l'Any Internacional de les Cooperatives

L'Economia Social aporta a Espanya el 10% del Producte Interior Brut

El Congrés dels Diputats ha aprovat una Proposició no de Llei per a adherir-se a la declaració de les nacions Unides de 2012 com a Any Internacional del Cooperativisme. És l'acte institucional de major rellevància després que s'adheriren a aquesta declaració diverses comunitats autònomes i ajuntaments (veure en la web www.spain2012.coop) de tota Espanya.

En un acte on van acudir representants del món cooperatiu de tot el territori espanyol ,el Congrés ha volgut així visualitzar i recolzar a aquest sector econòmic i de treball que compta amb 22.178 empreses.

Dins del cooperativisme, les cooperatives de treball associat són la majoria, unes 17.000, i donen treball a prop de 210.000 persones, tenen un volum de negoci de 30 mil milions d'euros anuals i mantenen un 75% de les ocupacions com a indefinides. A més, aquest tipus d'empreses està en l'avantguarda de la conciliació laboral i personal, amb igualtat d'oportunitats, prop del 50% dels llocs de treball són ocupats per dones i un 39% d'elles estan en llocs de responsabilitat.

Segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social l'economia social en el seu conjunt, amb les cooperatives com a pilar destacat, aporta a Espanya el 10% del Producte Interior Brut. Les cooperatives han demostrat que són una fórmula molt eficaç per a combatre els embats de la crisi. Amb els seus valors democràtics, la seua solidaritat, la seua sostenibilitat i la seua flexibilitat, el cooperativisme aconsegueix no sols mantindre sinó incrementar el nombre de cooperatives i ocupacions.

Durant els últims anys de debilitat econòmica a Espanya, la destrucció d'ocupació en el sector cooperatiu ha sigut sis punts inferior que en la resta de les empreses. En el primer trimestre d'enguany s'ha incrementat el nombre de cooperatives per primera vegada des de mitjans del 2007. Del 2009 al 2011 es van crear 28.558 nous llocs de treball, constituint-se 3.083noves cooperatives.

Conferència

Per a donar una major repercussió de la importància del cooperativisme, la Comissió d'Ocupació i Seguretat Social del Congrés dels Diputats, encapçalada pel seu president, José Eugenio Azpiroz, ha organitzat durant la mateixa jornada una conferència especial sobre l'Any Internacional del Cooperativisme.

La inauguració i obertura de la mateixa van estar a càrrec del president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, i del president de la Comissió d'Ocupació i Seguretat Social, José Eugenio Azpiroz. Van intervindre el president de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) i president de l'organització d'empreses d'economia social (CEPES) Juan Antonio Pedreño; el Catedràtic i conseller del Consell Econòmic i Social, Jesús Cruz Villalón, i el president de la corporació Mondragón, José Mª Aldecoa.

Durant l'acte, també es va emetre un vídeo sobre la importància i els valors del cooperativisme.

Cupó de l'Once

Abans de començar la jornada en el Congrés, va tindre lloc la presentació del Cupó Cap de Setmana de diumenge que ve 8 de juliol de la Fundació Once, que estarà dedicat íntegrament a les cooperatives. Cinc milions de cupons portaran aquest motiu per tota Espanya.

La Fundació vol així recolzar el paper de les cooperatives en el desenvolupament econòmic i social i, especialment, el seu impacte en la reducció de la pobresa, la creació d'ocupació i la integració social.

Publicada: 27/06/2012