Les cooperatives i l'Economia Social contribueixen "al desenvolupament de l'esperit empresarial i la generació d'ocupació per als joves”, segons el CES

Així es reflecteix en l'informe conjunt sobre joves i ocupació a la regió Euromediterrània

Els països de la Mediterrània han de potenciar les empreses d'Economia Social per contribuir al seu desenvolupament i reduir la desocupació juvenil. Aquesta és una de les conclusions de l'Informe conjunt sobre joves i ocupació a la regió euromediterrània', aprovat aquesta setmana pel Consell Econòmic i Social (CES).

El president de CEPES i conseller del CES, Juan Antonio Pedreño, recalca que "una de les preocupacions comunes a tota la regió mediterrània és el problema de l'escassetat d'ocupació per als joves". Per això, sol•licita que es potencien "fórmules d'Economia Social, com les cooperatives, perquè contribueixen al desenvolupament de l'esperit empresarial i la generació de teixit productiu, especialment en zones rurals i en regions menys atractives per a la inversió aliena".

L'Economia Social és una alternativa que fomenta l'emprenedoria i la creació d'ocupació en els joves de la regió Euromediterrània, on la taxa mitjana d'atur juvenil és del 25,2%. Un exemple significatiu és Egipte, ja que, segons la seua Unió de Cooperatives, el 75% dels set milions de persones que treballen té menys de 40 anys. A Espanya la situació és similar, ja que prop de la meitat (47,2%) dels treballadors en cooperatives i societats laborals té menys de 40 anys.

Cohesió i desenvolupament local

A banda dels avantatges sobre la creació d'ocupació, l'informe aprovat pel CES també ressalta els beneficis de l'Economia Social en matèria de cohesió territorial en els països mediterranis. Aquestes fórmules empresarials, destaca l'estudi, "permeten, així mateix, anar creant entramats associatius i de prestació de serveis socials, contribuint també per aquesta via a la fixació de la població al territori i, en definitiva, al desenvolupament local".

L'informe també demana potenciar l'educació i la igualtat d'oportunitats, reduir el fracàs escolar, crear plans de formació professional i fomentar l'emprenedoria (on s'inclouen fórmules d'Economia Social) "com a alternativa real per a la nova generació de joves amb qualificació superior en els països del Sud de la Mediterrània, enfront de la tradicional i gairebé exclusiva via d'inserció en l'ocupació com a assalariats del sector públic", cosa especialment reclamat després de la Primavera Àrab.

De fet, al Marroc, del total de 10.000 cooperatives existents, 300 han estat recentment creades per joves diplomats.

Pedreño valora "molt positivament aquest informe aprovat pel CES, ja que reflecteix l'important paper que les empreses d'economia social estan adquirint com un agent de desenvolupament socioeconòmic a la regió mediterrània".

Xarxa ESMED: prioritat de CEPES a la Mediterrània

El president de CEPES ha destacat que "les conclusions d'aquest informe del CES reforcen les línies de treball que la Xarxa Euromediterrània de l'Economia Social (ESMED) està desenvolupant a la Mediterrània".

La Xarxa ESMED, que des de la seva creació l'any 2000 està sent liderada per CEPES, és el referent institucional de l'Economia Social a la regió Euromediterrània. Aquesta Xarxa, que treballa amb les institucions europees, la Unió per la Mediterrània (UpM) i els països de la Regió té com a objectiu impulsar mesures a favor de l'Economia Social.

ESMED agrupa les principals organitzacions representatives de l'Economia Social d'Algèria, Egipte, Espanya, Itàlia, França, Marroc, Portugal, Tunísia i Turquia. En aquests nou països es comptabilitzen més de 500.000 empreses d'Economia Social, que generen més de 7 milions de llocs de treball i s'associen a més de 155 milions de persones.

"L'informe del CES", ha afegit Pedreño, "corrobora més la importància de l'Economia Social a les relacions entre Europa i la Mediterrània per a generar ocupació i com a factor que ofereix solucions als joves. Les seues conclusions són un referent per als governs de la regió a l'hora de posar en marxa polítiques d'ocupació juvenil, una cosa molt urgent en tots els països mediterranis ".

Relacions hispanomarroquines

Pedreño també ha recordat que els Governs d'Espanya i el Marroc han trobat en l'Economia Social un nou espai de col•laboració en les seues relacions bilaterals. La signatura d'un Conveni de col•laboració en matèria d'Economia Social entre ambdós països és, segons el president de CEPES, "un instrument molt positiu que permetrà reforçar el paper de l'Economia Social a la realització de projectes amb beneficis compartits, especialment en la creació d'ocupació per als més joves".

El "Informe conjunt sobre joves i ocupació a la regió euromediterrània" ha estat elaborat per la Comissió de Treball de Relacions Laborals, Ocupació i Seguretat Social del CES d'Espanya, en col•laboració amb els seus homòlegs de Jordània, Marroc, Grècia, França i Líban, així com el Comitè Econòmic i Social Europeu.

www.cepes.es

Publicada: 25/07/2013