CAIXA POPULAR col·labora en el Pla estatal de pagament a proveďdors

És l'única entitat valenciana que, en representació de l'ICO, finanç a a la Generalitat Valenciana, dins del Pla de Pagaments a Proveïdors 2013

L'entitat valenciana Caixa Popular, a través de Banc Cooperatiu Espanyol, ha subscrit amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) el contracte per a la prestació del servei de Pagament a Proveïdors d'Ajuntaments i Comunitats Autònomes, sent alhora partícip en l'aportació de fons per fer-ho.

L'objectiu fonamental que es pretén cobrir amb aquesta mesura és facilitar el cobrament de més de 10 milions d'euros en factures pendents de pagament per part dels proveïdors de les entitats locals i comunitats autònomes.

Caixa Popular és una cooperativa de crèdit valenciana que, amb 60 oficines repartides a la província, té entre els seus valors el foment i suport a iniciatives que donen suport a l'economia i la millora social de les poblacions on està ubicada.

Amb la participació en aquest Pla, Caixa Popular es posiciona com l'única entitat valenciana que, en representació de l'ICO, finança a la Generalitat Valenciana, dins del Pla de Pagaments a Proveïdors 2013, mostrant així el seu suport i disposició per dur a terme el servei, destinat a millorar la situació financera i econòmica.

http://www.caixapopular.es

Publicada: 01/08/2013