CEPES destaca la "demostrada fortalesa” de l'Economia Social per a crear i mantindre ocupació

El 2012 es van crear més de 2.000 empreses, majoritàriament cooperatives, i 15.834 nous llocs de treball

El president de la Confederació Espanyola d'Empreses d'Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha destacat "la demostrada fortalesa de les empreses de l'Economia Social per mantenir i crear ocupació estable i de qualitat" després de presentar les dades del conjunt de les entitats emmarcades en CEPES durant 2012.

"A través de la combinació de solidaritat i rendibilitat", ha explicat Pedreño, "les empreses de l'Economia Social han demostrat ser un eficaç instrument en la lluita contra la desocupació, en contribuir activament a fomentar l'emprenedoria i la contractació".

Prova d'això, ha afegit el president de CEPES, "és que des del començament de la crisi fa cinc anys, el conjunt de l'Economia Social ha mantingut ocupació a Espanya, amb més de 2.500.000 llocs de treball, a més d'haver aconseguit la creació de 20.000 noves empreses" durant aquest període.

El 2012, s'han creat més de 2.000 empreses totes elles cooperatives i societats laborals, i 15.834 nous llocs de treball (10.719 en cooperativa, 3.985 en societats laborals, 452 en empreses d'inserció i 768 en centres especials d'ocupació).

Les magnituds econòmiques globals del sector emmarcat en CEPES l'any 2012 indiquen un nombre d'empreses de 42.684, 2.564.934 llocs de treball directes i indirectes, 145.299 euros de facturació i 15.075.103 de persones associades a alguna entitat d'Economia Social.

Segons les dades avançades per CEPES, en el segon trimestre del 2013, Aragó, Catalunya, Extremadura i Múrcia lideren la creació d'ocupació en Economia Social, principalment en cooperatives. Segons les dades publicades, en aquestes comunitats s'han creat 5.778 nous llocs de treball (Aragó 1.136, Extremadura 2.786, Catalunya 939 i Múrcia 917).

Dones i joves

Pedreño ha recalcat que "l'Economia Social no només ha demostrat ser una fórmula d'èxit en la creació d'ocupació i l'emprenedoria, sinó que també aporta un valor diferencial a fomentar la cohesió territorial, evitar la deslocalització i integrar laboralment col•lectius amb dificultats per trobar una feina". I aquest aspecte diferencial davant d'altres models empresarials, és el que està permetent que cada vegada hi haja més ciutadans vinculats a les nostres empreses. Pedreño mostra la seua satisfacció per les 15.075.103 de persones associades a les nostres empreses (32,27% de la població), dada que creix de manera molt significativa any rere any.

"Les empreses de l'Economia Social també destaquen pel seu compromís per la igualtat d'oportunitats, ja que les dones suposen prop de la meitat del total de treballadors (46,3%), segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (MEYSS)", ha explicat Pedreño.

A més, aquesta modalitat empresarial, que es caracteritza per la seua gestió transparent, democràtica i participativa, també afavoreix la incorporació de joves al mercat laboral, ja que el 47,2% dels treballadors de l'Economia Social són menors de 40 anys i la incorporació de col•lectius en exclusió al mercat laboral, que al 2012 ascendeix a 533.536 persones amb discapacitat o altres motius d'exclusió social.

Un altre aspecte important de les empreses d'Economia Social és l'elevada contractació indefinida, ja que menys de la quarta part dels seus treballadors, el 23,7%, té un contracte temporal (el 76,3% són indefinits).

Amb aquestes dades que es presenten, Pedreño "ressalta que el teixit empresarial de l'Economia Social està ajudant a construir Espanya en termes de creixement econòmic, ocupació, creació de riquesa i solidaritat, per la qual cosa hem de deixar de ser solucions conjunturals, i ser part activa de les reformes estructurals que necessita i model productiu espanyol".

Publicada: 01/08/2013