Nova reunió de les cooperatives de treball per reclamar al Ministeri d'Ocupació millores per al sector

COCETA demana assimilar d'una vegada als socis treballadors de cooperatives de treball com a treballadors per compte aliè en les deduccions de l'IRPF per a socis amb discapacitat

El president de la Federació de Cooperatives de Treball de la Comunitat Valenciana (FEVECTA), Emilio Sampedro, junt al president de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA), Juan Antonio Pedreño, i la resta de membres de l'Executiva de COCETA , s'han reunit aquesta setmana amb la nova directora general del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la RSE del Ministeri d'Ocupació, Antonia Pérez León, per fer un seguiment d'alguns temes que van quedar pendents de resoldre amb l'anterior Govern del PP.

Aprofitant el recent nomenament de la directora general competent en matèria de Cooperativisme i Economia Social del govern del PSOE, els membres de l'Executiva de COCETA han mantingut amb ella una reunió que el president de FEVECTA i secretari de COCETA, ha qualificat de "prou positiva". Emilio Sampedro ha reconegut que Pérez León "s'ha mostrat receptiva a les demandes del sector i s'ha compromès a abordar i donar la millor solució als temes que li hem plantejat".

Els representants del Cooperativisme de Treball han demanat corregir el més aviat possible dues problemàtiques d'àmbit laboral encara pendents de resoldre. Es tracta, d'una banda, dels dubtes existents ara mateix sobre l'aplicació de la figura del rellevista com a soci treballador de la cooperativa a l'hora de subscriure contractes de relleu per part de les cooperatives en el cas de la jubilació d'un soci treballador. D'altra banda, s'ha reiterat la petició davant la nova directora general que s'establisca una instrucció des del Ministeri d'Ocupació perquè no hi haja dubte pel que fa a l'assimilació dels socis de cooperatives com a treballadors per compte alié pel que fa a les dietes i l'aplicació de deduccions per discapacitat en l'IRPF.

Emilio Sampedro va exposar a Pérez León que en els últims temps s'han denegat algunes d'aquestes deduccions de manera arbitrària el que ha generat molta inseguretat jurídica en aquest àmbit. Referent a això, la pròpia Universitat de València ha elaborat un informe en el qual es reconeix aquesta situació per a molts cooperativistes.

Falsos autònoms Vs Cooperatives

En relació amb la greu situació que la Inspecció de Treball ha posat recentment al descobert en sectors com el de les indústries càrniques, en què s'ha detectat la contractació encoberta d'autònoms quan en realitat s'haurien de considerar a tots els efectes com a treballadors per compte alié, segons van explicar els representants cooperatius, "el propi sector és el primer interessat a acabar amb aquest ús pervers del model perquè som els primers a denunciar que les empreses que així actuen no són cooperatives". No obstant això, el que el sector qüestiona són algunes de les alternatives que ara mateix s'estan estudiant per intentar tallar aquest frau com acabar amb la possibilitat d'escollir el règim de cotització de la Seguretat Social (General o RETA) dels socis, un prerrogativa que la legislació dóna a les cooperatives fruit del reconeixement exprés que la Constitució fa de la funció social i econòmica que desenvolupen sense parangó amb altres figures jurídiques.

Finalment, els membres de l'Executiva de COCETA van transmetre a la responsable del Ministeri d'Ocupació en matèria Cooperativa la necessitat de destinar un pressupost suficient per al sector de cara a la pròxima tramitació dels pressupostos generals de l'Estat que s’haurà de dilucidar en els propers mesos.

La directora es va comprometre a estudiar les qüestions plantejades, coincidint amb els representants de les cooperatives en la necessitat de trobar solucions a les mateixes.

Publicada: 20/09/2018

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA