FEVECTA ofereix el servei de gestió i tramitació integral de les accions formatives i les bonificacions de la formació

A la fi de 2013 acaba el termini per utilitzar el crèdit de formació bonificada de les empreses. FEVECTA, com a entitat acreditada, pot gestionar el crèdit de formació bonificada de tots els cursos que realitzen les cooperatives amb cost per a l'empresa.

Si la cooperativa cotitza per qualsevol persona en el règim general, bé pels socis bé per les persones treballadores, encara que siga per una persona, la cooperativa té un crèdit assignat per realitzar formació, que es fa efectiu en forma de bonificacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no s’utilitza abans que finalitze 2013, es perd, no és acumulable per al proper any.

FEVECTA davant de qualsevol necessitat formativa pot organitzar els cursos, en tots els àmbits: professional, empresarial i societari, gestionant tots els tràmits fins a la bonificació.

Davant de qualsevol necessitat de formació o si vols conèixer quin és el teu crèdit, no dubtes en contactar amb nosaltres, independentment que una altra empresa organitze la formació.

+ Informació: g.albert @ fevecta.coop

Publicada: 05/09/2013