Equitat, solidaritat i competitivitat, ingredients per determinar l’escala salarial més adient en una empresa cooperativa

La revista Nexe dedica el seu últim número a les polítiques retributives i a l’aparició de nous mitjans de comunicació baix la fórmula cooperativa

La revista Nexe, Quaderns d'Autogestió i Economia Cooperativa, publicació digital semestral del cooperativisme català, editada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, aporta reflexions sobre el cooperativisme en particular, i l'economia social i solidària en general.

Al seu últim número, que ix publicat aquest mes de setembre, s’aborda, entre altres temes, dos, temàtiques interesants com:

Escales salarials en cooperatives: equitat, solidaritat, competitivitat: un recorregut per les polítiques retributives de diferents cooperatives de treball.

Naixement de noves capçaleres impulsades per cooperatives, enmig de la crisi de les empreses periodístiques: Anàlisi de l’origen i les característiques d’aquestes iniciatives.

Xarxes d’intercanvis al segle XXI. Quan el diner oficial no funciona adequadament com a mitjà d’intercanvi, hi ha col•lectius territorials o sectorials que creen el seu propi diner. Són les anomenades monedes socials, locals o comunitàries i acostumen a complementar la moneda oficial.

Entrevista a Antonio Cancelo, referent del cooperativisme a l’Estat espanyol.

+ info

http://www.cooperativestreball.coop/connecta/actualitat/2013/09/05/ja-podeu-llegir-nou-numero-revista-nexe

Publicada: 12/09/2013