Coops X UN TREBALL DIGNE, missatge del Dia Internacional de les Cooperatives de 2019

Es busca donar suport a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8 "Desenvolupament inclusiu i treball digne"

El tema del Dia Internacional de les Cooperatives d'enguany és Coops X UN TREBALL DIGNE (Coops4decentwork). L'objectiu és centrar l'atenció en el fet que les cooperatives són empreses centrades en les persones, que es caracteritzen per un control democràtic que dóna prioritat al desenvolupament humà i la justícia social en el lloc de treball. «Les cooperatives ajuden a preservar l'ocupació i a promoure el treball decent en totes les branques de l'economia. A través de la participació, els membres de les cooperatives tenen una motivació per canviar les seues vides, les seues comunitats i el món», ha declarat el president de l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco.

El Dia Internacional de les Cooperatives de les Nacions Unides se celebra anualment el primer dissabte de juliol, en aquesta ocasió, amb l'accent posat en el potencial d'ocupació del cooperativisme. Segons les dades proporcionades per l'ACI, d'acord amb un càlcul realitzat recentment, "les cooperatives de tot el món donen feina a més de 279 milions de persones o suposen la seua principal font d'ingressos; la qual cosa correspon a aproximadament un 10% de la població ocupada total a nivell mundial".

Més enllà de les xifres, diversos estudis confirmen que, en comparació amb l'ocupació en altres sectors, els treballs cooperatius: tendeixen a ser més sostenibles amb el pas del temps; presenten ventalls salarials més equitatius i solen estar millor distribuïts entre les àrees rurals i urbanes.

Per què aquest tema?

Donades les creixents desigualtats, una seguretat laboral cada vegada més precària i uns nivells d'atur a l'alça, especialment entre els joves, es va triar el tema per al Dia de les Cooperatives 2019 amb l'objectiu de donar suport al Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 8 «Desenvolupament inclusiu i treball digne».

Com a empreses centrades en la persona i actors clau del desenvolupament (d'acord amb el Consens Europeu sobre el Desenvolupament de 2017), les cooperatives tenen un paper essencial en la creació de llocs de treball dignes i l'empoderament social i econòmic de les comunitats locals. El segon principi cooperatiu internacional: «control democràtic dels membres», permet a les comunitats crear i dirigir cooperatives de manera conjunta a través del control democràtic, la qual cosa els permet tenir un creixement inclusiu i sostenible en el qual ningú es queda endarrerit.

L'Organització Internacional del Treball (OIT) celebra aquest any el seu centenari i posa un interès especial en el futur del treball. En aquest context, just després de la 108.ª sessió de la Conferència Internacional del Treball, el proper dilluns 24 de juny de 2019, l'OIT i l'ACI coorganitzen una conferència: Cooperatives i el Futur del Treball.

www.coopsday.coop

Publicada: 13/02/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA