Labora ofereix fins a 25.000 euros a les empreses que contracten persones aturades de determinats col·lectius

Incentiva amb 23.940 € la contractació indefinida de dones menors de 30 anys, aturades de llarga durada, majors de 50 i en risc d'exclusió social

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, ofereix fins a 25.200 euros a les empreses que contracten de manera indefinida a persones aturades de col·lectius vulnerables.

Les ajudes, que han estat publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de 17 de gener de 2019 afecten a persones aturades de llarga durada, a majors de 50 anys, persones amb diversitat funcional o en situació o risc d'exclusió social acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública.

En concret, Labora ofereix 22.680 euros per cada contracte indefinit que es realitze a qualsevol d'aquests col·lectius. Aquesta quantitat ascendirà a 23.940 euros si addicionalment, la persona contractada és dona o amb diversitat funcional i a 25.200 euros si la persona té diversitat funcional severa o és víctima de violència de gènere.

Les persones contractades hauran d'haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) fins a la seua contractació.

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball [2019/219]

ALTRES AJUDES A la CONTRACTACIÓ DE JOVES: Labora ofereix fins a 25.000 euros per cada contracte indefinit que es faça a menors de 30 anys

http://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=4913#.XHZ5oKB7mUk

Publicada: 27/02/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA