LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

S´han de remunerar els càrrecs del Consell Rector de una cooperativa?

L´exercici del càrrec de membre del consell rector no dóna dret a retribució. Ara bé, els estatuts socials poden preveure el pagament de dietes o la compensació de les despeses o perjudicis que comporta el càrrec. L´òrgan que ha de fixar les quanties d´aquestes dietes o despeses necessàriament ha de ser l´assemblea general.

Podran ser retribuïts els càrrecs d´administrador únic i els d´administradors mancomunats o solidaris, així com els de conseller delegat o membre de la comissió executiva, en aquest cas, haurà d´establir-se en estatuts el règim de retribució, l´import del qual nomes podrà fixar-se en l´assemblea general.

Publicada: 19/09/2013

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA