La Conselleria d'Economia llanša una nova ordre d'ajuts per a les cooperatives valencianes

L'ordre encara no ha disposat una convocatòria amb terminis

La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, acaba de publicar una nova ordre d'ajudes per la qual s'habiliten incentius econòmics destinats al foment del relleu i la cooperació intergeneracionals al si de les cooperatives i societats laborals valencianes. Juntament amb l'ordre, però, no s'ha publicat cap convocatòria. Per tant, en aquests moments no és possible encara presentar sol•licituds. En el moment de la seua publicació FEVECTA informarà convenientment d'aquests terminis.

L'ordre publicada posa de manifest la importància "quantitativa i qualitativa de les empreses d'economia social dins del teixit empresarial valencià". Segons el Govern valencià "els estudis demostren que, precisament, aquest tipus d'empreses i els emprenedors que les constitueixen i sustenten constitueixen un dels principals motors per dinamitzar l'economia, crear empreses inclusives i generar ocupació i també ha quedat acreditada la seua capacitat de resistència davant les crisis econòmiques".

Per això, i especialment en la conjuntura econòmica actual, des de la Conselleria d'Economia es considera convenient que des de les administracions públiques es potencie i es facilite la iniciativa empresarial a través d'empreses d'economia social i treball en comú, així com l'establiment d'un entorn que promoga la cultura emprenedora, així com la creació, desenvolupament i continuïtat dels projectes empresarials d'economia social generadores d'ocupació i de valor afegit.

Segons apareix a l'ordre, l'objectiu és "sumar-se a aquests objectius i aprofundir els mateixos en matèria d'ocupació associada a cooperatives i societats laborals, mitjançant una especial actuació destinada a fomentar l'ocupació juvenil i l'emprenedoria intergeneracional, a través d'una sèrie d'ajudes destinades a la generació d'ocupació en empreses d'economia social ".

Veure contingut de l'Ordre

Publicada: 26/09/2013