FEVECTA participa en la comissió tècnica encarregada d'estudiar i proposar la modificació de la Llei Fiscal Cooperativa

L'objectiu és recuperar els avantatges fiscals que s'han anat perdent al llarg dels anys i simplificar el càlcul de l'IS

Per a la majoria la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives ha quedat obsoleta. Des de la seua promulgació, fa 30 anys, hi ha hagut profundes modificacions, no només en l'àmbit tributari general, sinó també en les diferents legislacions substantives de les cooperatives, el que ha provocat que l'estatut fiscal de les cooperatives, en la majoria de les situacions que regula, haja deixat de complir amb l'objectiu del legislador de fomentar de manera adequada una forma d'empreses reconeguda pels seus valors i aportacions en la pròpia Constitució Espanyola.

I és que els beneficis o avantatges fiscals que es regulen en la 20/1990, en alguns casos, ja no són tals mentre que, en altres, amb prou feines hi ia diferència amb altres formes jurídiques. A més, les normes tècniques d'ajust en l'Impost de Societats (IS), com no s'han adaptat a la realitat cooperativa actual, estan provocant grans discrepàncies entre les normes substantives i la fiscal, que lluny d'ajudar a calcular l'IS per a les nostres cooperatives , compliquen en gran mesura aquesta tasca.

Per tot això, en els últims mesos s'ha obert un debat al si del sector cooperatiu que sembla haver concitat l'acord de les diferents famílies cooperatives del nostre país per abordar de manera profunda un procés de revisió de la Llei fiscal de les cooperatives que conduisca a la seua modificació.

Amb aquest objectiu s'ha creat una comissió tècnica al si de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball (COCETA), en la qual es troba representada FEVECTA, que ha iniciat ja la feina. Aquesta mateixa setmana, ha tingut lloc a Madrid la primera de les reunions per posar en comú postures i propostes. La línia de treball que se seguirà serà intentar recuperar els avantatges fiscals que s'han anat perdent al llarg dels anys pel que fa a la resta de figures jurídiques i intentar simplificar el càlcul de l'Impost de Societats de les cooperatives.

A aquesta primera reunió, han acudit representants de les federacions de treball de la Comunitat Valenciana (FEVECTA), representada per la responsable de la seua àrea Econòmic-Financera, Carmen Herrera, així com de Catalunya, Andalusia i de la pròpia COCETA. I ja hi ha prevista una nova reunió per al proper mes de juliol.

Publicada: 16/05/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA