Les 11 mesures de CEPES per a situar l'Economia Social en l’agenda de la UE

Es reuneix amb els partits polítics que concorren a les eleccions europees per presentar-los les propostes coordinades entre l'Economia Social europea i espanyola

La Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) ha presentat als partits polítics que concorren a les eleccions europees un document amb 11 propostes amb l'objectiu que siguen incorporades als seus programes electorals.

Aquest document reflecteix les principals demandes i sol·licituds aprovades entre CEPES i 'Social Economy Europe' (SEE) per potenciar aquest model empresarial. A més, no només detalla la rellevància de l'Economia Social a la Unió Europea -on 2,8 milions d'empreses i entitats generen 13,6 milions de llocs de treball i el 8% del PIB comunitari-, sinó que mostra el reconeixement institucional que ha assolit en l'agenda de les institucions comunitàries durant la recent legislatura.

El president de CEPES i SEE, Juan Antonio Pedreño, ha indicat que "cal situar a l'Economia Social en el centre dels debats del Parlament Europeu, una cosa en la qual coincideixen la resta de les institucions comunitàries. Els partits espanyols no poden quedar fora d'aquests debats, motiu pel qual anem a analitzar i consensuar amb ells aquestes mesures".

Per això, CEPES ha presentat 11 propostes que es dirigeixen a situar aquest model d'empresa en el centre de l'Agenda Europea de les futures Institucions Europees centrada en les prioritats que s'indiquen a continuació:

 1. Dotar la UE amb un Pla d'Acció Europeu per a l'Economia Social.
 2. Restablir l'Intergrup d'Economia Social del Parlament Europeu.
 3. Crear a la futura Comissió Europea un departament responsable de les empreses d'Economia Social.
 4. Generar un marc normatiu europeu que establisca un concepte jurídic d'Economia Social a la UE i facilite les operacions d'aquestes empreses en el mercat interior.
 5. Construir un ecosistema financer a nivell europeu per a les empreses i entitats d'Economia Social, especialment a través del programa InvestEU i del Fons Europeu d'Inversions Estratègiques.
 6. Incorporar a l'Economia Social a les polítiques estatals i iniciatives de les Institucions Europees relatives a l'aplicació del Pilar Europeu de Drets Socials i la coordinació de les polítiques socioeconòmiques.
 7. Millorar i reforçar les competències digitals de l'Economia Social i incrementar el seu desenvolupament en els nous sectors emergents.
 8. Incrementar la incorporació de l'Economia Social en els futurs Fons Estructurals i d'Inversió de la UE.
 9. Millorar els sistemes europeus de mesurament i avaluació de la realitat de l'Economia Social i la seua contribució al desenvolupament socioeconòmic de la UE.
 10. Reforçar la visibilitat de la contribució de l'Economia Social a una Europa més competitiva, inclusiva, participativa i sostenible.
 11. Reforçar el paper de l'economia social a l'agenda exterior de la UE.

Cadascuna d'aquestes propostes, que es presenten i justifiquen en els següents capítols, mostren la voluntat de CEPES, juntament amb Social Economy Europe, de treballar per construir un futur millor per a les generacions futures, basat en un creixement econòmic compatible amb la salut del planeta que assegure un repartiment més equitatiu de la riquesa i que oferisca millors oportunitats de vida a totes les persones.

El document està disponible a través del següent link: https://www.cepes.es/documentacion/528

Publicada: 21/05/2019

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA