L'ajuntament de Castelló convoca les ajudes municipals 2019 per a emprenedors i empreses

El termini per a sol·licitar les Ajudes a l'Economia Social finalitza el 21 de juny

L'Ajuntament de Castelló i el Consorci del Pacte Local per l'Ocupació ha obert una nova convocatòria de les Ajudes Municipals per a emprenedors i empreses de la ciutat de Castelló, que s'han presentat en una jornada informativa celebrada aquest dilluns a l'edifici CIES de la Ciutat del Transport de Castelló.

AJUDA A L'ECONOMIA SOCIAL

Beneficiaris: Entitats d'Economia Social Llei 5/2011: cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions que duguen a terme activitat econòmica, societats laborals, empreses d'inserció i centres especials d'ocupació per manteniment, contractació o incorporació de socis/es de persones procedents de l’atur almenys 6 mesos a jornada completa.

Import màxim: 18.000 euros (total convocatòria 145.000 euros)

Domicili fiscal o social o centre de treball a la ciutat de Castelló.

Termini de presentació de sol·licituds: serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP dissabte 1 juny, 2019). Si l'últim dia de presentació fora inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil.

Bases i documentació:

https://seuelectronica.castello.es/opencms/opencms/channels/temas/EMPLEO_E_INNOVACION/Convocatoria_y_bases_subvenciones_apoyo_Economia_Social_2019?opAnterior=listadoTematico&tema=/EMPLEO_E_INNOVACION/&addRuta

AJUDA A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES

Beneficiaris: Treballadors per compte propi i empreses o entitats (qualsevol forma jurídica) per despeses d'inici, alta d'autònoms i/o contractació en els dos casos de persones aturades.

Domicili fiscal o social o centre de treball a la ciutat de Castelló.

Ajuda màxima per projecte: 2.900 euros (Total convocatòria 53.500 €)

Termini de presentació de sol·licituds: A partir del dia 24 de maig al 13 de juny de 2019

Bases i documentació:

https://seuelectronica.castello.es/opencms/opencms/channels/temas/EMPLEO_E_INNOVACION/Convocatoria_y_bases_ayudas_Empresas_2019?opAnterior=listadoTematico&tema=/EMPLEO_E_INNOVACION/&addRuta

 

BONIFICACIÓ DE DESPESES FINANCERES

Beneficiaris: Persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i les empreses privades sol·licitants de préstecs que financien inici d'activitat o implementació de nous projectes empresarials.

Import màxim: 1.250 euros (Total Convocatòria 12.500 euros)

Domicili fiscal o social o centre de treball a la ciutat de Castelló.

Bases i documentació:

https://seuelectronica.castello.es/opencms/opencms/channels/temas/EMPLEO_E_INNOVACION/Convocatoria_y_bases_bonificacion_gastos_financieros_microcreditos_2019?opAnterior=listadoTematico&tema=/EMPLEO_E_INNOVACION/&addRuta

Termini de presentació de sol·licituds: A partir del 24 de maig al 20 de juny de 2019

AJUDA AL PLA DE RECUPERACIÓ DEL TALENT

Objectiu: Facilitar el retorn i la inserció laboral de persones vinculades a Castelló que residint a l'estranger o fora de la nostra comunitat autònoma desitgen tornar a la seua ciutat, ja siga com a treballadors per compte alié o com a promotors de nous projectes empresarials.

Beneficiaris: Persones emprenedores vinculades a Castelló que visquen a l'estranger o fora de la nostra comunitat i empreses locals privades.

Import màxim: 25.000 euros

Domicili fiscal o social o centre de treball a la ciutat de Castelló.

Bases i documentació:

https://seuelectronica.castello.es/opencms/opencms/channels/temas/EMPLEO_E_INNOVACION/Convocatoria_y_bases_subvenciones_Plan_Recuperacion_Talento_2019?opAnterior=listadoTematico&tema=/EMPLEO_E_INNOVACION/&addRuta

Data de presentació: 30 dies laborables a partir de la publicació de l'extracte en el BOP: fins el 21 de juny de 2019

Publicada: 03/06/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA