La Jornada "Aprendre a Emprendre a l'Aula" reuneix més d'un centenar de representants d'escoles cooperatives de tot Espanya

El sector cooperatiu d'Ensenyament representa el 10% de l'ensenyament concertat a Espanya

La Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE) , entitat que representa les cooperatives d'ensenyament a nivell estatal , ha celebrat aquest dilluns, 30 de setembre a la Sala Clara Campoamor del Senat la Jornada " Aprendre a Emprendre a l'Aula", que ha reunit més d'un centenar de representants d'escoles cooperatives de tota Espanya. La jornada va estar inaugurada pel vicepresident primer del Senat, Juan José Lucas, i va comptar així mateix amb l'assistència de la vicepresidenta segona, Yolanda Vicente, i del director general del Treball Autònom , Economia Social i FSE del Ministeri d'Ocupació , Miguel Ángel García Martín.

Amb jornades com aquesta, segons UECOE "es pretén promoure activitats que fomenten l'esperit emprenedor des de l'aula, ensenyar a emprendre en cada un dels nivells educatius, així com dur a terme alguns dels objectius de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove (EEEJ) com són el d'afavorir, a través d'activitats o metodologies educatives , la permanència en el sistema educatiu dels joves en edat escolar evitant l'abandonament i fracàs escolar primerenc, inculcar en els joves des d'edat primerenca l'esperit emprenedor i la cultura emprenedora, també la col•lectiva”.

En aquest sentit, "ningú millor que les cooperatives d'ensenyament per ensenyar a emprendre perquè som docents i, a més, emprenedors", va remarcar el president de la Confederació Espanyola d'Empreses d'Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, durant la seua intervenció en la inauguració de la jornada.

Segons Pedreño, cal que a Espanya es potencie l'esperit emprenedor perquè constitueix una competència clau". "Necessitem emprenedors per crear empreses innovadores, però necessitem que se sàpiga que hi ha una emprenedoria col•lectiva amb gran èxit com són les cooperatives", va dir Pedreño.

El mateix vicepresident del Senat es va encarregar de destacar en la seua intervenció la importància del cooperativisme d'ensenyament i del cooperativisme en general . De fet , durant la jornada es va recordar que en els últims quatre anys, les cooperatives no només han estat capaços d'anar mantenint els llocs de treball , sinó que la diferència amb la resta d'empreses quant a destrucció d'ocupació, entre 2008 i 2012, ha estat de deu punts menys segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Per això, UECoE considera necessari donar suport a l'empresa cooperativa, "per ser un model que aposta de manera ferma pel manteniment i creació d'ocupació; un model que no busca la maximització del benefici de forma immediata , sinó durant tota la vida". I és que "les cooperatives porten inherent la Responsabilitat Social Corporativa", un aspecte que s'està intentant difondre al món dels negocis , per promoure que les empreses siguen responsables socialment i amb l'entorn . "Més enllà de les dades econòmiques, les empreses cooperatives es distingeixen per aportar valors a l'àmbit empresarial, valors com la solidaritat, la participació, la democràcia, la igualtat, i especialment el seu compromís amb l'ocupació".

Per la seua banda, el director general d'Economia Social del Ministeri d'Ocupació , va voler puntualitzar que la EEEJ incideix tant en el foment de la cultura emprenedora com en la difusió de l'emprenedoria col•lectiva i, en aquest sentit, ha confirmat que "ha de ser una oportunitat per consolidar una economia més sostenible "i és la raó última d'una campanya de difusió en mitjans de comunicació iniciada aquest mateix dia en què col• labora CEPES i el propi Ministeri i que es perllongarà fins a final d'any. "L'emprenedoria col•lectiva és una assignatura pendent des de fa molts anys i volem convertir-la en una oportunitat per a moltes persones" , va confirmar Miguel Ángel García , qui, a més, va assenyalar que la cultura de l'emprenedoria" ha de nàixer del propi aula perquè els joves sàpiguen que és una opció tan bona com la del treball per compte alié". Pel que fa a les cooperatives d'ensenyament, es va referir a elles com "una potent xarxa d'escoles, sinònim d'Excel•lència i de qualitat".

Educació emprenedora

Sobre educació emprenedora des d'una visió global va parlar José Manuel Pérez "Pèricles", aportant l'experiència de Valnalón, pionera al nostre país en aquest camp ( http://www.valnaloneduca.com/eje/) Per a ell, l'ensenyament de l’emprenedoria en el aula s'ha de fer amb un enfocament ample, és a dir, transmetent als alumnes un paquet de coneixements, destreses i actituds relacionats amb la cultura emprenedora, però no específicament enfocat a la creació d'una empresa fins al final del batxillerat o l'FP.

Per la seua banda, Rafael Moreno, va parlar sobre programes i metodologies per aprendre a emprendre i va animar a "aconseguir que les cooperatives d'ensenyament incloguen l'ensenyament de la cultura emprenedora com a tret identitari i diferenciador". En la seua opinió, "no es tracta de portar un discurs empresarial a les escoles, sinó de traslladar als alumnes els valors base de la cultura emprenedora: creativitat, iniciativa, responsabilitat, afrontar riscos, innovació, etc.

Durant la sessió de la vesprada, els assistents van conèixer de primera mà l' plataformes de Cooperatives Escolars posada en marxa a Madrid per UCETAM ( www.gqeduca.es ) i les experiències pràctiques de l'assignatura dutes a terme en centres cooperatius d'Andalusia, Madrid, Múrcia i València.

Esther Romo , responsable de l'assignatura a Florida Secundària, de Catarroja, va explicar tant el programa de creació de cooperatives escolars com l'assignatura de 4t de l'ESO en què s'ajuda els alumnes amb possibilitats d'abandonament escolar a reorientar el seu futur laboral cap a activitats concretes pròximes als seus gustos i inquietuds a través d'experiències reals en el seu entorn.

Sector cooperatiu d'ensenyament

Actualment hi ha més de 600 Cooperatives d'Ensenyament i Centres Educatius d'Economia Social, integrants a la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament ( UECoE ) i el nombre d'alumnes és de 277.000 a tot l'Estat. El 95 % de les Cooperatives són de treball associat, constituïdes per professors i personal d'administració i serveis dels centres, i el 5% restant són mixtes i de pares, ubicades a les Comunitats de Catalunya, Euskadi i Comunitat Valenciana. El sector cooperatiu d'Ensenyament representa el 10%, aproximadament, de l'Ensenyament concertat a Espanya, que suposa el 40% del total de l'Ensenyament del nostre país.

Publicada: 04/10/2013