Hisenda i Economia estudien un nou fons d'impacte social per a donar suport financer a les empreses d'economia social

Es preveu crear instruments de capital per a finanç ar les fases més inicials de les empreses i instruments de quasi capital per a empreses en fases més desenvolupades

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través de l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la Direcció General de Fons Europeus; i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperatives, han subscrit un acord pel qual es comprometen a estudiar de cara al pròxim Marc financer de programació 2021-2027 la possibilitat d'incloure un nou Fons D'impacte Social FIS (SIF, en anglés) com a instrument financer innovador per a ajudar les empreses d'economia social.

Aquest fons incorporarà elements innovadors, respecte a altres instruments financers que ja hi ha, amb finançament europeu i posarà a disposició de les empreses socials una oferta d'instruments de finançament en forma de capital i quasi capital. Així, es preveu crear instruments de capital per a finançar les fases més inicials de les empreses socials i instruments de quasi capital (préstecs participatius i finançament subordinat) per a empreses en fases més desenvolupades.

La Comunitat Valenciana estaria en condicions de poder implementar l'instrument financer FIS (SIF, en anglés) en el si de l'Institut Valencià de Finances, que seria l'encarregat de la implantació del fons i de la selecció dels intermediaris financers privats que col·laborarien en la fase d'execució.

Així mateix, les mateixes parts han acordat instar la Comissió Europea perquè desenvolupe un marc normatiu adequat de cara al pròxim Marc financer de programació 2021-2027 amb l'objectiu d'impulsar-ne la utilització i altres instruments financers d'impacte social, més enllà dels que hi ha actualment.

Conclusions del projecte IFISE

Aquestes són les primeres mesures adoptades després d'acabar el projecte europeu IFISE (Instruments financers innovadors de suport a l'economia social), en què ha participat la Comunitat Valenciana i les conclusions del qual es van presentar el passat mes de juny a Brussel·les.

L'objectiu d'aquest projecte ha sigut el desenvolupament de nous instruments financers innovadors per a ajudar aquelles empreses d'economia social que requereixen fonts de finançament alternatives que vagen més enllà de la intermediació tradicional amb els bancs, compatibles amb la utilització de fons estructurals i d'inversió europeus (EIE) i la normativa d'ajudes de l'Estat.

Una característica essencial d'aquest tipus d'instruments financers, que els diferencia d'altres instruments financers promoguts per la UE, és que s'ha de mesurar l'impacte social en les actuacions finançades i els resultats han de tindre incidència en la rendibilitat assolida pels inversors privats, per a la qual cosa és necessari desenvolupar un marc legal adequat i procurar incentius a la inversió privada.

El Projecte IFISE, després d'analitzar el sector de l'economia social, ha conclòs que el ventall d'iniciatives és molt ampli i té el denominador comú de respondre als principals desafiaments socials a què s'enfronten la majoria de les regions europees: desocupació, especialment juvenil; exclusió social; envelliment; salut i benestar; recursos naturals; agricultura, etc. Les empreses de l'economia social poden resoldre els problemes socials i el principal objectiu que tenen és assolir retorns socials i mediambientals positius.

Una de les quatre regions europees triades

En aquest projecte han participat com a socis de la Comunitat Valenciana la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Fons Europeus, junt amb l'Institut Valencià de Finances; i com a part interessada, la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperatives. Els altres socis del projecte han sigut les regions italianes del Piemont (Finpiemonte), Llombardia (Regione Llombardia i Finlombarda) i Andalusia (Agència IDEA).

El passat dia 11 de juny va tindre lloc a Brussel·les l'esdeveniment final d'IFISE, amb la presència de tots els sectors involucrats en la implementació de polítiques per a l'economia social i inversions d'impacte en diversos àmbits institucionals i territorials, amb l'ús de fons de la UE, i els possibles intermediaris financers interessats a explorar el món dels instruments financers per al sector social.

En aquesta jornada es van presentar els treballs que s'han fet dins del projecte, que es poden consultar en la web https://www.finpiemonte.it/Ifise-project

Publicada: 18/07/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA