Pedro Sánchez incorpora moltes de les reivindicacions del sector cooperatiu en el seu 'Proposta per a un Programa Comú Progressista'

Considera l'economia social "model d'empresa sostenible, integradora i generadora d'ocupació de qualitat i agents clau per a un desenvolupament territorial equilibrat i una major cohesió social"

Una de les reunions mantingudes pel president del Govern en funcions aquest estiu amb entitats de la societat civil ha estat amb entitats cooperatives i de l'economia social. En aquesta trobada, la Junta Directiva de la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) va exposar a Pedro Sánchez la necessitat que aquest sector empresarial, que representa el 10% del PIB i el 12% de l'ocupació, tinga una major presència institucional en les polítiques estatals.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha explicat que "la reunió ha estat molt positiva i en ella hem tancat importants compromisos que podran materialitzar-se en un proper Govern, com potenciar l'Estratègia Espanyola d'Economia Social, dotant-la de majors i necessaris recursos, i aprovar en aquesta nova etapa una llei de Participació Institucional que permeta que l'Economia Social ocupe un lloc preferencial en les polítiques públiques".

Pedreño també va subratllar que el president del Govern en funcions, amb l'objectiu de reforçar la presència institucional de l'Economia Social, s'ha compromès a analitzar i estudiar la creació d'una Comissió Interministerial, donada la representativitat i presència que té l'Economia Social en amplis sectors d'activitat (ocupació, sanitat, habitatge, agricultura, transport, indústria, serveis ...).

"La nostra societat i la nostra economia necessiten els valors que proclama l'Economia Social. Fins ara només ha existit el valor econòmic i aquest ha fracassat. Cal ampliar l'elenc de valors. L'Economia Social afegeix aquests valors i genera plusvàlues socials i econòmiques", va afirmar el president de CEPES.

"Necessitem canvis radicals", va exposar Pedreño, "pels reptes climàtics, les transformacions del món del treball i la necessitat de millorar els sistemes de benestar i protecció. En definitiva, hem de reinventar la nostra economia, i en aquest sentit és imprescindible l'Economia Social perquè humanitza la globalització i també introdueix criteris ecològics i socials en les cadenes de valor ".

"Hem transmès al president del Govern que volem compartir amb ell la passió i l'interès per tornar a encantar a les nostres societats. L'Economia Social s'ha desenvolupat fins i tot sense saber molts dels interessats que formaven part d'ella, però ha crescut molt", va afirmar Pedreño, que va recordar que Espanya va ser pionera en adoptar la primera Llei d'Economia Social del món (Llei 5/2011) i CEPES es va convertir en una referència a nivell internacional en ser la primera entitat representativa d'aquest model empresarial que es creava en un estat.

ESPANYA, LÍDER DE LES POLÍTIQUES D'ECONOMIA SOCIAL

El president de CEPES també va exposar a Pedro Sánchez com l'Economia Social és un actor que dóna resposta als reptes i desafiaments socials, econòmics i mediambientals, així com la necessitat que el Govern d'Espanya lidere les polítiques d'Economia Social a la Unió Europea. En aquest sentit, el nostre país assumirà l'any vinent la presidència del Consell de 16 Governs de la Unió Europea per l'Economia Social.

El president del Govern en funcions es va mostrar favorable al fet que l'Economia Social ocupe un lloc preferencial en les relacions amb Europa, Amèrica i la Regió Mediterrània, així com tenir més representativitat a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).

A més, Pedro Sánchez i Pedreño van coincidir en la tasca que realitza l'Economia Social a favor de la creació d'ocupació estable i de qualitat. "En el nostre model empresarial", va afegir Pedreño, "més del 75% de l'ocupació és indefinida i el 80% a temps complet, a més de garantir la paritat (el 50% dels llocs de treball i el 35% dels càrrecs directius estan ocupats per dones) i l'accés al mercat laboral de joves (el 40% té menys de 40 anys) o col·lectius amb especials dificultats d'ocupabilitat, com les persones amb discapacitat".

A la reunió també van estar presents la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio; la secretària d'Estat d'Ocupació en funcions, Yolanda Valdeolivas; la directora general en funcions d'Autònoms, Economia Social i RSE del Ministeri de Treball, Maria Antònia Pérez Lleó, i el secretari d'Ocupació i Relacions Laborals del PSOE, Toni Ferrer.

El president de CEPES també va exposar la necessitat de comptar amb un Govern i institucions sòlides. Pedreño va afirmar que "compartim la necessitat de dotar Espanya amb la major brevetat possible d'un Govern que done la màxima estabilitat política i institucional al país, amb un programa de treball que consolide la senda de creixement i aborde els nous reptes que afronta la societat i l'economia espanyoles".

PROPOSTA OBERTA PER A UN PROGRAMA COMÚ PROGRESSISTA

A continuació, trobareu la 'Proposta oberta per a un Programa Comú Progressista' presentada pel PSOE després de la seua ronda de contactes amb entitats de la societat. Extractem sota aquestes línies les referències expresses al cooperativisme i l'economia social com apareixen al document:

 'Proposta oberta per a un Programa Comú Progressista'

23. Apoyaremos a las empresas de economía social como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad y como agentes clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor cohesión social.

24. Impulsaremos la Economía Social tanto a nivel nacional como comunitario y mejoraremos su representatividad y el dialogo institucional. Asimismo, y en atención a su transversalidad en cuanto a los sectores y materias a los que afecta, pondremos en marcha una Comisión Interministerial para mejorar la coordinación y coherencia de acción desde los diferentes Departamentos ministeriales.

25. Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.

110. Es necesario ampliar la oferta de vivienda asequible, para lo cual vamos a trabajar principalmente en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas). Nuestro objetivo es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible que contribuirá a controlar el

crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler. Para ello, se estudiarán también medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas, así como la reorientación del sistema fiscal para promover el alquiler asequible.

126. Se potenciarán las entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector como agentes de la economía social, para mejorar la gestión de las viviendas con protección pública y el acompañamiento de las familias y personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.

281. Impulsaremos el papel de las mujeres en el medio rural, como titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas y también como emprendedoras en pequeñas y medianas empresas y como integrantes y líderes de organizaciones y cooperativas en el medio rural.

273. Impulsaremos un modelo de producción social y ambientalmente sostenible, en el que se incorporará el estudio de mejoras de las protecciones sociales y se impulsará el cooperativismo agrario en el marco de una política de mejora de la vertebración sectorial orientada hacia la competitividad del sector. En general, nos proponemos avanzar en la regulación de las explotaciones agrarias familiares. También promoveremos el consumo de alimentos producidos con criterios ecológicos y de proximidad y estudiaremos las líneas oportunas de revisión y fortalecimiento de la Ley de la cadena alimentaria para garantizar una remuneración equilibrada a todos los agentes de la cadena y, particularmente, a los productores.

 

Publicada: 05/09/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA