"Premis +50 Emprčn": Concurs per a emprenedors majors de 50

És una de les més grans convocatòries nacionals dirigida a l'emprenedoria sènior amb un primer premi de fins a 15.000 €

L'entitat 2:59 FILMS ha convocat la I Edició dels "Premis +50 Emprèn" amb l'objectiu d'estimular i reconèixer a les persones majors de 50 anys que han promogut o vulguen promoure projectes d'emprenedoria en qualsevol branca de l'activitat económica.

La data límit d'inscripció és el 15/09/2019

Requisits de participació: Podran participar tots aquells emprenedors residents a Espanya persones físiques, que hagen complert 50 anys a 17 de març de 2019, i que tinguen una idea d'emprenedoria i necessitin finançament per dur-la a terme.

També podran participar tots aquells emprenedors persones físiques que hagen mamprès un projecte, sempre que en el moment de començar-tingueren 50 anys i la seua posada en marxa fos posterior a l'1 de gener de 2017. La posada en marxa es considerarà bé per la data de realització d'activitats conduents a l'execució del projecte que, segons el parer del jurat, siguen acreditatius del seu començament.

També podran participar les persones jurídiques amb domicili social a Espanya sempre que el 50% del capital siga propietat de persones físiques majors de 50 anys i l'empresa haja estat constituïda després l'1 de gener de 2017.

Criteris: Originalitat i caràcter innovador de la idea. Viabilitat tècnica, operativa i econòmica. Capacitat de la persona emprenedora. Nombre de beneficiaris directes i indirectes o clients. Es valorarà positivament que el projecte s'emmarque en un sector estratègic i siga capaç de generar ocupació.

Selecció de finalistes: D'entre tots els participants, un jurat de reconegut prestigi seleccionarà els 10 projectes d'emprenedoria que passaran a una fase final. La fase final consistirà en una presentació davant un jurat on cada emprenedor tindrà 10 minuts per exposar el seu projecte.

D'entre els 10 finalistes, el jurat fallarà els 3 guanyadors.

Premi: El premi consisteix en una ajuda econòmica de 30.000 € repartits entre els tres millors projectes d'emprenedoria de la següent manera:

  • Primer premi: 15.000 €
  • Segon premi: 10.000 €
  • Tercer premi: 5.000 €

Concessió de premi: La decisió del jurat dels 3 guanyadors es farà públic el dia de la Premiere oficial d'Avis a Madrid.

Bases de la convocatòria: http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=13&n=13690

+ INFO: http://www.premio.abueloslapelicula.es/

Publicada: 11/09/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA