FEVECTA edita el quadern "Pl4n cont4ble p4r4 Cooper4tiv4s"

Es tracta d'una guia de consulta en versió paper i digital per facilitar el treball de les cooperatives i les seues assessories

FEVECTA acaba de publicar el quadern titulat "Pl4n cont4ble p4r4 Cooper4tiv4s". Aquest quadernet, en versió paper i digital, pretén ser un recurs de consulta o una eina de treball útil, principalment per als comptables i assessories, en la pràctica comptable cooperativa.

Amb un format còmode, manejable i atractiu, el quadern (que conté el que és un quadre de comptes) s'estructura en 5 parts clarament diferenciades:

  • Quadre de comptes: diferenciant els comptes de les Normes Comptables Cooperatives i les de les del PGC de Pimes.
  • Balanç de situació.
  • Compte de pèrdues i guanys.
  • Estat de canvis de patrimoni net.
  • Estat de fluxos d'efectiu.

Publicada: 26/09/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA