El Govern reconeix l'impuls a l'Economia Social com a "política palanca" per complir amb diversos ODS

Al desembre CEPES farà públic un nou informe on analitza la contribució de l'Economia Social al compliment de l'Agenda 2030

L'informe de Progrés de l'Agenda 2030, elaborat pel Govern d'Espanya i presentat per Pedro Sánchez a Nova York el passat dia 22 de setembre, destaca el paper de l'Economia Social i CEPES en el compliment de l'Agenda 2030 a Espanya. Així mateix, assenyala l'Estratègia Espanyola de l'Economia Social 2017-2020 com a política palanca per complir amb diversos dels objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS).

Les polítiques palanca són aquells programes o polítiques amb capacitat d'accelerar la implementació dels ODS, impulsar un desenvolupament sostenible coherent i aconseguir un impacte més ràpid i sostingut sobre aspectes clau per al progrés en el conjunt de l'Agenda 2030. Han d'entendre’s com a instruments transversals per facilitar la generació de sinergies, de manera que connecten diferents actors, sectors i polítiques en una visió comuna integrada. Entre les nou polítiques, es recull la política palanca VII. 'L'Economia Social: Estratègia 2017-2020'.

Segons afirma l'informe: "No hi ha dubte que el model d'empresa de l'Economia Social i la importància que aquesta li dóna al benestar i l'ocupació de les persones, té un paper protagonista en la implementació de l'Agenda 2030". En aquest sentit, segons el text, s'han realitzat diverses actuacions, de les quals (en el marc de l'Estratègia Espanyola d'Economia Social 2017-20209) es destaquen les següents:

 • Activitats dirigides a l'increment de la visibilització de les entitats de l'Economia Social i difusió de la seua activitat amb la publicació de dades estadístiques, elaboració de publicacions específiques o presència en jornades, seminaris, etc.
 • Eliminació de barreres que puguen impedir o limitar el desenvolupament de les entitats de l'economia social, especialment la implantació del "Registre telemàtic de cooperatives d'àmbit estatal".
 • Impuls a la consolidació d'empreses de l'economia social i el seu creixement sobretot en base a les convocatòries anuals de subvencions a les associacions de treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses.
 • Foment de la participació institucional de l'economia social a través de la presència en òrgans consultius a nivell estatal i territorial que permeten la col·laboració i coordinació de mesures.
 • Desenvolupament de l'Economia Social en el marc de l'Agenda Internacional i, especialment, a Iberoamèrica, Europa i la Mediterrània mitjançant la participació en grups, xarxes, i programes dirigits a aquesta finalitat i que permeten el reforçament de llaços amb altres països en aquest camp.
 • Participació de l'Economia Social a la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en fòrums i jornades i, molt especialment pel caràcter de membre del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social a la Comissió de Seguiment del "Pla d'Acció Nacional d'Empreses i Drets Humans".
 • Suport d'accions dirigides a la investigació col·laborant amb universitats, centres d'investigació i consells de redacció.
 • Les emissions ICO de bons socials (pioneres a Espanya) que entre 2015 i 2019 han contribuït al manteniment i generació d'uns 270 mil llocs de treball a les regions més desfavorides d'Espanya, amb un PIB per sota de la mitjana nacional. Des del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social es continuarà amb la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia Social 2017-2020 i els seus 11 eixos d'actuació i 63 mesures. En les activitats en què el sistema de distribució de competències així ho requerisca, s'incorporaran a les CCAA en la consecució dels objectius de l'Estratègia.

A més, el text destaca les principals actuacions i activitats realitzades per CEPES en el marc de l'Agenda 2030, que han girat al voltant de la generació d'informes, formació, divulgació i sensibilització.

ODS, prioritat per a l'Economia Social

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha subratllat la importància del reconeixement a l'Economia Social i a CEPES reflectida en l'informe de Progrés de l'Agenda 2030: "Valora i accentua la tasca que desenvolupa l'Economia Social i impulsa CEPES per materialitzar l'Agenda 2030", va afirmar.

"Per al nostre model empresarial", va afegir Pedreño, "els ODS són una prioritat perquè compartim l'objectiu de garantir un futur millor per a les generacions futures, basat en un creixement sostenible i que assegure un repartiment equitatiu de la riquesa i millors oportunitats de vida a totes les persones".

L'informe també subratlla el document, elaborat per CEPES, 'La contribució de l'Economia Social als ODS a través de la cooperació al desenvolupament', on es mostra com aquestes actuacions en tercers països contribueixen a 14 dels 17 ODS.

Així mateix, es fa ressò de la tasca realitzada per CEPES pel que fa al foment de la formació a través de l'organització de la sessió 'L'economia social davant l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible: reptes i oportunitats', sobre implicacions de l'Agenda 2030 per l'Economia Social.

Igualment, CEPES ha participat en diferents trobades institucionals com, per exemple, el grup de treball del sector privat que, coordinat per la Xarxa Espanyola de Pacte Mundial, va analitzar i va impulsar el paper de les empreses espanyoles en els ODS. A més, CEPES participa amb dos puestos en el Consell de Desenvolupament Sostenible des del qual posa en valor tota la feina de l'Economia Social a la consecució dels ODS.

En els propers mesos, CEPES va a continuar executant el seu pla d'activitats per al 2019 per sensibilitzar el sector de l'Economia Social sobre l'Agenda 2030 i visibilitzar el seu paper davant la societat i la resta d'actors.

Un moment important serà el mes de desembre, quan CEPES farà públic el seu nou informe on s’analitza la contribució de l'Economia Social al compliment de l'Agenda 2030. Els primers resultats constaten el compromís del teixit empresarial de l'Economia Social amb l'Agenda 2030 i en especial amb els Objectius sobre creació de treball decent i creixement econòmic (ODS 8), educació de qualitat (ODS 4), igualtat de gènere (ODS 5), producció i consum responsables (ODS 12), lluita contra el canvi climàtic ( ODS 13), accés a la salut i benestar (ODS 3), fi de la pobresa (ODS 1), aliances per assolir els Objectius (ODS 17), ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11), lluita contra la fam (ODS 2 ), foment de les energies sostenibles (ODS 7), respecte del medi marí (ODS 14), foment d'ecosistemes terrestres sostenibles (ODS 15), reducció de les desigualtats (ODS 10), accés a l'aigua (ODS 6) i indústries sostenibles (ODS 9).

L'informe elaborat pel Govern està disponible a través del següent link:

https://www.agenda2030.gob.es/es/publicaci%C3%B3n-del-informe-de-progreso-sobre-la-implementaci%C3%B3n-de-la-agenda-2030-en-espa%C3%B1a

Publicada: 07/10/2019

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA