El Grup RSC en Acció celebra una jornada sobre els beneficis de la Responsabilitat Social per a l'empresa

Solucions empresarials des de la responsabilitat social: generant valor compartit

Data d'inici: 25/10/2013

Data de fi: 25/10/2013

El Grup RSC en Acció, liderat per Creu Roja, celebra el 25 d'octubre al Club diari Levante la jornada titulada "Solucions empresarials des de la responsabilitat social: generant valor compartit".

"RSC en Acció", és un grup de promoció de la RSC i la diversitat a la Comunitat Valenciana. El grup està constituït per 18 entitats socials, empreses i associacions empresarials que, de forma voluntària, des de 2010 comparteixen iniciatives per afavorir el desenvolupament de les persones, la gestió de la diversitat i la igualtat d'oportunitats.

Les entitats i empreses que integren el Grup RSC en Acció són: ACCEM, AEDIPE, Consum Cooperativa, Creu Roja, Dispromerch, EVAP, FEVECTA, Fundació Alanna, Fundació Ceimigra, Fundació Cepaim, Fundació Nova Feina, Fundació ÉTNOR, Nittúa, Santiago Consultors, Caixa Popular.

El grup està promogut pel Pla d'Ocupació de Creu Roja a la Comunitat Valenciana a través del projecte Empresa Divers@, finançat pel Programa Operatiu Plurirregional "Lluita contra la discriminació" 2007-2013 del Fons Social Europeu i Consum Cooperativa.

Enllaç a com inscriure i al programa: http://empleocruzroja.org/ver/348/.html

Publicada: 15/10/2013