Comunicat de premsa davant l'anunci del preconcurs de creditors de FAGOR

La Federació vol mostrar el seu suport a Fagor i confia que puga remuntar aquest moment de dificultat

Davant la trista notícia de l'anunci del preconcurs de creditors anunciat des Fagor, creiem que cal ser prudents amb els missatges que es llancen, perquè ens trobem en un moment de gran sensibilitat sobre els temes relatius a l'ocupació. S'estan dient coses sobre el model cooperatiu que són imprecises, fins i tot errònies, i poden arribar a confondre a la gent que no estiga prou informada sobre el funcionament d'una empresa cooperativa.

Ens sumem al que s'ha dit en el comunicat fet públic per la Confederació Espanyola d'Empreses d'Economia Social (CEPES) i a les declaracions del president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

La crisi, desgraciadament està afectant moltes empreses, en molts sectors, i les cooperatives no són alienes a aquestes circumstàncies. Voler veure en això una defecte del model, seria igual que qüestionar el model capitalista cada vegada que una empresa mercantil falla. Les dades hi estan clares. Les cooperatives han destruït 10 punts menys d'ocupació que la resta de sectors empresarials. No és una casualitat. La raó cal buscar-la en el model i en el fet que l'empresa cooperativa prima les persones i l'ocupació sobre el capital. Això, en circumstàncies adverses, es tradueix en la recerca de solucions consensuades per tots per conservar els llocs de treball. En les cooperatives, quan les coses van bé, els beneficis es reparteixen entre tots els que han ajudat a generar la mateixa manera o serveixen per enfortir l'empresa i, quan van malament, es decideix entre tots les solucions a adoptar, com el repartiment del treball o la reducció de salaris.

En l'actualitat, les cooperatives donen feina directa a 315.000 persones i suposen el 5% del PIB del nostre país. Creiem que la xifra podria augmentar si el model fos millor conegut per més gent, i aquesta és una de les principals tasques que entitats com la nostra té encomanades.

Esperem que el cas de Fagor acabe resolent-se de la manera més favorable possible per a socis i treballadors i que puga remuntar aquesta situació.

Publicada: 18/10/2013