Les notaries valencianes podran accedir telemàticament al Registre de Cooperatives de la Comunitat en 2020

L’acord tindrà una vigència de quatre anys, ampliable a altres quatre

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Notarial de València a la Comunitat Valenciana per a l'intercanvi d'informació, per mitjans electrònics, relativa als registres de cooperatives, societats labores i entitats de previsió social en la Comunitat valenciana.

El conveni té com a objectiu regular la gestió i comunicació electrònica entre la Conselleria Conselleria d’Economía Sostenible i el Col·legi Notarial de València en relació amb els documents notarials susceptibles d'accedir a aquests registres.

Fins ara, quan en les notaries se signava la constitució d'una nova cooperativa o qualssevol altres documents el tràmit dels quals requereix la formalitat d'elevar-se a públic per a la seua inscripció, no era possible la seua remissió directa al registre de cooperatives. A partir d'ara, gràcies a aquest conveni, la pròpia notaria en què se signe presentarà l'escriptura per a la seua inscripció directament, evitant que siga la cooperativa la que haja de fer el tràmit davant el registre i agilitant el procés.

Així, aquest acord permetrà l'intercanvi d'informació entre les oficines notarials i el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana, el Registre d'entitats de previsió social de la Comunitat Valenciana i el Registre administratiu de societats laborals de la Comunitat Valenciana.

El conveni té una vigència de quatre anys des de la signatura d'aquest, que es podrà prorrogar per quatre anys més.

Publicada: 24/12/2019

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA