2 milions d'euros per a fomentar la contractació de persones desocupades en el sector de l'economia verda i blava

Presentació de sol·licituds fins al 17 de febrer de 2020

Aquesta convocatòria, cofinançada pel Fons Social Europeu, s'emmarca dins del Programa empleaverde, que té com a objectiu impulsar la sostenibilitat de les activitats econòmiques en tots els sectors, promovent la transició justa cap a una economia baixa en carboni i circular, integrant la biodiversitat en la gestió i processos empresarials i fent un ús més eficient dels recursos naturals, constituint un motor de creixement econòmic sostenible i de progrés social.

En aquest cas, es posa l'accent principalment en la generació directa d'ocupació oferint una subvenció a la contractació de persones desocupades a temps complet, per un període mínim de 6 mesos, en entitats que estiguen vinculades directa o indirectament amb l'economia verda i/o blava o entitats que, no estant vinculades, generen ocupació que contribuïsca a una línia de negoci sostenible o a la gestió d'una millora ambiental en l'entitat.

L'import màxim de subvenció que podrà sol·licitar l'entitat serà de 2.700 euros que podrà veure's incrementat en 500 euros en casos en què la persona contractada pertanya a algun dels col·lectius prioritaris (dona, jove fins a 35 anys, majors de 45 anys, persones immigrants, amb discapacitat o residents en àrees protegides i/o zones rurals). Aquest import serà cofinançat amb un 50% o un 80% en funció de la regió objectiu en la qual estiga situat el centre de treball.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 17 de febrer de 2020

+ informació en https://contratacion.empleaverde.es/?utm_campaign=empleaverde-emplea&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

Publicada: 16/01/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA