MONDRAGON reafirma la seua confiança plena en el model cooperatiu

La Corporació trasllada un missatge de compromís i responsabilitat envers el seu col·lectiu i cap a la societat

Corporació MONDRAGON ha fet públic un comunicat arran de la declaració del preconcurs de creditors de Fagor en què reafirma la validesa i fortalesa del seu model cooperatiu, basat en el protagonisme de les persones i en la solidaritat, i que ha permès el desenvolupament del conjunt de cooperatives i convertir-lo en una referència del treball en cooperació. Així mateix, en la seua condició de primer grup industrial basc i desè en el rànquing de les principals empreses espanyoles, ratifica el seu compromís amb l'activitat empresarial i amb l'ocupació.

El Grup representa hui el 3,2% del PIB del País Basc i el 7,4% del PIB industrial. A més, aporta el 3,5 % de l'ocupació total a la Comunitat Autònoma Basca i el 8,4% de l'ocupació industrial. Les exportacions del Grup suposen el 12,2% del total de les que realitzen les empreses basques i el 10,7% de les inversions industrials d'aquesta Comunitat Autònoma corresponen a la Corporació. En l'actualitat, l'activitat de Fagor Electrodomèstics representa el 8,1% de les vendes del conjunt de les cooperatives.

Aquestes magnituds confirmen la validesa i eficàcia del model cooperatiu en un context de crisi generalitzada amb una forta destrucció de llocs de treball. MONDRAGON compta en l'actualitat amb 289 entitats, de les quals 110 són cooperatives i dóna feina a 80.321 persones - el 42% al País Basc, el 40% a la resta d'Espanya i el 17% al mercat internacional-. D'aquestes, 36.963 desenvolupen la seua tasca a l'Àrea Industrial, 39.839 a la de Distribució, 2.486 persones a la Financera i 1.033 a la del Coneixement.

La seua aposta per la investigació i la innovació queda reflectida en els seus quinze centres tecnològics i en els 2.096 investigadors que treballen a la Corporació, que va invertir en 2012 160 milions d'euros en R+D+i. Actualment participa en 91 projectes internacionals relacionats amb I+D i compta amb 564 famílies de patents d'invenció en propietat.

Segons explica en el seu comunicat, a aquest conjunt de cooperatives autònomes i jurídicament independents, agrupades en la Corporació MONDRAGON, els uneixen una sèrie de mecanismes de solidaritat que enforteixen cadascuna de les cooperatives en formar part del conjunt. Aquests mecanismes de solidaritat funcionen des de l'origen, i serveixen de suport per a la posada en marxa de programes d'internacionalització i innovació de les cooperatives, desenvolupament de noves activitats, i ajudes a cooperatives en dificultats.

MONDRAGON integra empreses líders en sectors industrials fortament diversificats, com a màquina eina, elevació, béns de consum, components industrials, automoció, consultoria, o construcció. En el cas de Fagor, és una marca no només associada al sector d'electrodomèstics, sinó que també és l'ensenya comercial de diverses activitats industrials que són capdavanteres en sectors com automoció, components electrònics o béns d'equip.

La seua vocació amb la formació queda patent en la Universitat MONDRAGON (MONDRAGON Unibertsitatea), especialitzada en àmbits de gestió i innovació empresarial, així com en els seus quinze centres tecnològics en què treballen més de 1000 persones.

Aposta estratègica

MONDRAGON ha dissenyat un full de ruta per al quadrienni 2013-2016 en què el principal repte és transformar el teixit empresarial, accelerant el procés de transició cap a sectors i mercats de major valor per generar negocis rendibles i sostenibles i ocupació de valor afegit.

Aquest objectiu pivotarà al voltant de cinc estratègies claus de futur: el dimensionament de les activitats adaptat als mercats per ser competitius, la internacionalització, la innovació per a la promoció de noves activitats en sectors de futur, la intercooperació entre empreses del Grup per oferir solucions globals i l'aposta pel model cooperatiu.

Publicada: 23/10/2013